HOMO SAPIENS
tar farväl

Historien om
HOMO SAPIENS

HOMO PERCIPIENS

PERCEPTION

KREAPRENÖRER

BoxResonator

KreaprenörLab

Om oss

Kontakta oss

Nätverkande i Upplevelsesamhället

Kreaprenör® är det registrerade varumärket och samtidigt namnet på den samverkansgrupp som bildats för att driva utvecklingen av en ny affärslogik anpassad för vårt moderna samhälle. Kreaprenör är ett nytt ord för en kreativ entreprenör, den nya tidens vinnare.

Vi arbetar med

 • Affärsutveckling, affärskommunikation och nätverkssamarbete
 • Undervisning, inskolning och publicering
 • Humanteknologisk forskning och utveckling av en ny affärslogik
 • Bakgrund

  Företag, organisationer, stat och kommuner i den utvecklade världen drabbas varje dag allt större förluster när man inte förmår anpassa verksamheter till den nya TV- och IT-präglade generationens krav. Traditionella beslutsstödsverktyg och traditionell analys fungerar allt sämre och måste kompletteras med nya verktyg och metoder för perception.  De första kreaprenörerna

  Kreaprenör® utgörs av en ledningstrio bestående av affärsutvecklaren Kai Johansson (överst t.h.), Alingsås, dialogkonsulten och vd i EBC Information AB Lars-Olof Landin (mitten t.h.), Hägersten, och journalisten Imi Markos (underst t.h.). Danderyd. I redaktionskommittén medverkar dessutom journalisterna Claes Landin och Sven Gunnar Särman, Helsingborg och Gabriella M. Tolsén samt konstnären Staffan Tolsén, Sollentuna.

  Berika dig!

  Är Du fortfarande förvirrad? Bra! I så fall vill du säkert ha både förtydliganden och vägledning, vilket Du får genom att ta del av Imi Markos Bok om Kreaprenörskap, Doldisar som har förändrat världen.

  Vår människosyn

  För oss är frihet det centrala. Allting är tillåtet, så länge det inte skadar den andra människan och hennes omgivning, ekologin. Den sistnämnda aspekten berör självbevarelsedriften. Du får varken fysiskt eller psykiskt ödelägga den andra människans existens.

  Vi ser in självförverkligande som en egoistisk process. Det sker i samverkan med den andra människan. I relationsgemenskap mognar man genom hänsyns- och ansvarstagande. På så sätt ökar självrespekten. Genom den andra får man både djup insikt och solidarisk identitet, som man gillar. Då behövs det inga “kryckor” i form av ismer, partier eller trossamfund. Självförverkligande uppnås genom övning i empati, dvs. inlevelse i den andra människans situation och reaktion. Då får man erfarenhet. Det är den svåraste processen. Särskilt i en omgivning, där den andra inte gärna berättar om sin situation och inte avslöjar sina tankar eller känslor.

  Vill du veta mer? Läs den judiske författaren Emmanuel Lévinas bok “ETIK OCH OÄNDLIGHET”. Är moral enbart en yta som ska dölja “allas kamp mot alla”? Eller är moral ett grundläggande krav på hänsyn, som utvecklas ur själva relationen mellan människor, och något man bara genom att göra våld på sig själv kan ersätta med brutalitet och cynism? Denna grundläggande frågeställning står i centrum för förra seklets mest betydande moralfilosof och hans verk. Därmed är det sagt att självförverkligande är en moralisk frågeställning, som inte har någonting med NYTTOMORAL att göra.  Postadress: Box 10014, 121 26 Stockholm - Globen
  Besöksadress: Palmfeltsvägen 21
  Tel: 08-648 91 62 Fax: 08-648 00 05
  Jourtel: 0708 - 125 467
  E-post: kreaprenor@ebc.se

  Tack för att du besöker oss
  Har du problem eller upptäcker tekniska fel är vi tacksamma om du här skickar e-post till administrationen: webmaster@ebc.se
  Synpunkter på innehållet lämnas till EBCs verkställande direktör L.O. Landin: lo.landin@ebc.se
  © 2003 EBC Kreaprenör