Militärindustriella komplexet ligger bakom krigen och statsterrorismen

Dagens eskalerande flyktingkris ger oss en påminnelse om vad som försiggår därute i ”stora världen”, om vad krig innebär i praktiken. I Sverige har vi ju lyckats undgå krig under 200 år, så vi har svårt att föreställa oss vad det faktiskt handlar om, något som också märks i debatten om svenskt NATO-medlemskap. Det skriver kreaprenören Jens Jerndal på NewsVoice.se

Forna tiders krig kunde startas av ambitiösa kungar över ett landområde eller en gränstvist, eller bara för att röva åt sig mer land, t.ex. kolonier på en annan kontinent. Inte sällan tog man till religionen för att rättfärdiga de hemskaste blodbad i andra länder. Det rörde sig om pirateri och oförblommerade rånmord i gigantisk skala, och segrarna framställdes av sina historieskrivare som folkhjältar.

Idag är förevändningarna andra, och vapnen oändligt mycket mer dödliga, men en modern version av samma kollektiva brottslighet fortsätter, kamouflerad med yviga deklarationer om mänskliga rättigheter, fred, frihet och folkens självbestämmanderätt.

Några klarsynta tänkare har framhållit, att förövare av enstaka små brott inom varje land förföljs och bestraffas, medan folkmord och stöld eller förstörelse av hela länder bara ökar förövarnas ära och makt. Jämför hur t.ex. någon som kommits på med en liten mängd olaglig narkotika för personligt bruk i USA kunnat straffas med decennier i fängelse, medan samtidigt de som beslöt mörda hundratusentals oskyldiga människor genom att bomba sönder hela länder, nu solar sig i makt och ära, och belönas med höga politiska och militära poster och för vanliga människor ofattbara dollarbelopp. Och kanske Nobels fredspris…

Ett par av USA:s allra främsta generaler under 1900-talet har efter en lång karriär insett vad de hållit på med och delgivit oss sina tankar om vad krig egentligen handlar om.
General Dwight D. Eisenhower, överbefälhavare i Europa under andra världskriget och USA:s president 1952 – 1960 uttalade följande:

”Varje kanon som tillverkas, varje krigsfartyg som sjösätts, varje raket som avfyras, innebär i slutändan en stöld från dem som är hungriga och inte har mat, från dem som fryser och saknar kläder. Denna krigsrustade värld kostar inte bara pengar. Den kostar sina arbetares svett, sina vetenskapsmäns geni, sina barns hopp. Detta är inget liv alls, i dess sanna mening. Under krigets moln hänger mänskligheten på ett kors av järn.”

Låt mig då påminna om att det totalt kostar flera miljoner dollar att fälla en enda bomb. En ofattbar summa för ett svältande barn. En summa som kunde åstadkomma underverk i många fattiga länder. USA fällde 17,500 bomber under sin invasion av Afghanistan bara under 2001. I Irak gjorde USA 29,200 bombanfall bara under 2003. Det blir i genomsnitt 80 bombanfall varje dag, vardag som helgdag under hela året. Sedan 2002 har USA gjort 38,100 bombangrepp på Afghanistan trots att landet redan var ockuperat av USA och NATO (!) Vem vill leva i ett land där man när som helst kan bli utplånad eller sprängd i bitar, mista sina anhöriga och allt man arbetat för ett helt liv? – Så den som kan, flyr för sitt liv. Men det är bara ett litet fåtal privilegierade som ens har möjlighet att fly.

Sedan Barak Obama tillträdde som president, uppges hans regering vara ansvarig för minst 18,274 bombangrepp bara i Afghanistan, varibland åtminstone 1,160 med drönare utan piloter. Helt nyligen bombade amerikanskt flyg under upprepade attacker ett sjukhus i Afghanistan som sedan många år drivs av Läkare Utan Gränser. Sjukhuset förstördes och 22 människor dödades, bland dem tre barn, med många fler sårade.

NATO gjorde 7,700 bombanfall i Libyen och USA har dödat över en miljon människor i Irak
NATO, med skandinavisk medverkan, gjorde 7,700 bombanfall i Libyen under 2011 och lämnade ett av Afrikas mest välmående och bäst skötta länder i ruiner och i händerna på just sådana terrorgrupper som USA påstår sig bekämpa. Sifferuppgifterna kommer från den amerikanska fredsorganisationen WarIsACrime.org.

Blir Sverige medlem i NATO, eller bara samarbetar med denna militärorganisation, välsignar vi krigsbrotten, även om vi inte direkt medverkar till nya. Är detta en värdig politik? Är det inte äntligen dags att säga ifrån?

De tusen miljarder dollars USA årligen spenderar på sin krigsmaskin och på att oprovocerat bomba sönder alla dessa länder, kunde ha använts till att lösa problemen med fattigdom och sjukdom i världen. Men det värsta är att varje sådan bomb direkt orsakar död och obeskrivligt lidande bland oskyldiga människor.

Bara i Irak beräknas USA:s krig ha dödat långt över en miljon människor och sårat och lemlästat över fyra miljoner människor, varav en hög procent barn. Av vilken anledning? – Att rädda dem från Saddam Hussein och garantera dem frihet och demokrati? – Oavsett vilka välklingande förevändningar man må åberopa, så är sanningen att krig är massmord av det brutalaste tänkbara slag, och mycket mer än mord.

Det militärindustriella komplexet

Som de flesta vet vid det här laget, utfärdade Eisenhower i sitt avskedstal som president en allvarlig varning för vad han kallade ”det militärindustriella komplexet”. Hans varning har förklingat utan effekt. Idag styrs världen av just ”det militärindustriella komplexet”, och dess ledstjärna är total global kontroll och ständigt ökande vinst med vilka medel som helst.

USA är idag definitionsmässigt en fascistisk oligarki med globala aspirationer som rutinmässigt bryter både mot sin egen upplysta författning från 1776, och mot internationella avtal och rättsprinciper.

Den som på allvar tror att USA:s militära operationer sedan 2001 i minst halvdussinet länder i Mellanöstern och Afrika haft något annat syfte än att främja det militärindustriella komplexets finansiella intressen till priset av miljontals människors liv, hälsa och egendom, har förlorat all kontakt med verkligheten.

ALLA krig är brott mot mänskligheten. Det finns inga godtagbara skäl att börja ett krig. Som någon uttryckte det, krig är det enda spel där inget land kan vinna, utan alla krigförande länder förlorar. Däremot kan enskilda människor och företag tjäna kolossala pengar på krig. Och det är den utan jämförelse viktigaste – om inte den enda – orsaken till att mänskligheten fortfarande plågas av krig.

Krigen är också den främsta orsaken till fattigdom, svält och sjukdom. Hela världens officiella årliga utgifter för krig och försvar inklusive både aktiv och administrativ personal, uppgick 2014 till i runda tal 1776 miljarder dollar, varav USA ensam stod för närmare hälften. Och då vet vi att de officiella amerikanska siffrorna inte täcker CIA:s och andra säkerhetsorganisationers hemliga verksamhet, som enligt initierade ”visselblåsare” huvudsakligen finansieras genom internationell narkotikahandel.

Glöm myten att krig skapas av religiösa, etniska, eller politiska konflikter mellan folkgrupper. Om sådana konflikter överhuvudtaget finns, så leder de aldrig till krig om de inte avsiktligt utnyttjas och blåses upp av statsmakter med politiska eller ekonomiska motiv.

War on terror

Vi blir itutade att det är muselmanska extremistgrupper som skapar konflikter och utför terrordåd och som äventyrar säkerheten och skapar krig. Det har förekommit extremister och terrorister i alla tider. Men deras inflytande har varit mycket begränsat, och den stora majoriteten muselmaner har genom seklen levat i fred och harmoni sida vid sida med judar, kristna, hinduer och buddhister. Redan romarna talade om att ”söndra och härska”. Ett urgammalt härskarknep för att tillskansa sig makt, som är lika aktuellt idag som på romartiden. Ett annat lika gammalt härskarknep är att skapa rädsla för något som man då måste försvara sig mot.

”Kriget mot terrorismen” är det geniala sättet för vapenindustrin att garantera att kriget aldrig tar slut och kan föras var som helst på Jorden. Efter andra världskrigets slut skapades det så kallade ”Kalla Kriget” mellan USA och Sovjetunionen, som motiverade rädsla, vilken i sin tur motiverade en stark ”försvarsmakt”. När Berlinmuren föll och Sovjetunionen föll sönder tog det kalla kriget slut. Och därmed försvann också det uppblåsta hot Sovjetunionen utgjort, och man behövde inte längre lägga så mycket på vapen. Under Clinton-perioden på 1990-talet hade USA för en gångs skull ett budgetöverskott, bl.a. på grund av de minskade försvarsutgifterna.

En minskad militärbudget är en katastrof för det militärindustriella komplexet, och man började planera för ett nytt hot, som kunde motivera astronomiska försvarskostnader, med miljardvinster till industrin och bankerna. Vis av erfarenheten aktade man sig denna gång för att välja en fiende som kunde försvinna ur bilden eller bli en bundsförvant. Så man uppfann kriget mot terrorismen och skapade Al Qaeda för att visa att det fanns farliga terrorister. Den falskflaggade attacken på tvillingtornen i New York och Pentagon iscensattes som förevändning för att åter kunna ta till vapen i stor skala, och dessutom utöva minutiös kontroll av hela befolkningen.

I verkligheten är den enda terrorismen vi behöver frukta den amerikanska statsterrorismen. De allra flesta terrordåd vi sett de senaste decennierna har varit ”falskflaggade”, dvs iscensatta och genomförda av CIA, Mossad, MI6, eller andra s.k. säkerhetsorganisationer under sken av att komma från fanatiska muslimska grupper. Syftet är dels skapa rädsla hos befolkningen, så att de ber om mer militärt skydd och mer övervakning, och dels att skapa hat mot muslimerna, så att västvärldens befolkning vill stödja USA:s krig mot de muselmanska länderna i Mellanöstern och Nordafrika. Krig som ytterst har både ekonomiska och maktpolitiska orsaker. Söndra och härska.

Även om vi inte förmår göra något åt statsterrorismen, så kan vi i varje fall fördöma den och vägra att samarbeta med dess förövare. Vi får inte heller glömma att det finns en växande opposition inom USA av rättskaffens fredsälskande och medvetna amerikaner, som behöver uppmuntran och stöd utifrån.

Lösningen börjar med att inse vad som sker och vägra att acceptera det. Om tillräckligt många av oss går samman och vägrar att lyda order eller samarbeta, ”röstar med plånboken”, slutar köpa maktelitens produkter och tjänster, och i stället producerar vår egen energi, vår egen valuta, vår egen alternativa sjukvård, våra egna organiska och ekologiska livsmedel, ja då faller deras struktur samman. De är totalt beroende av oss gräsrötter som arbetsmyror, konsumenter, administratörer, poliser och soldater, och vägrar vi i tillräcklig omfattning att samarbeta och lyda, så blir de maktlösa. Men vi bör inte vänta till dess att vi förlorat vår makt genom att all produktion och alla tjänster robotiserats och datoriserats.

Av de ofattbara resurser som spenderas årligen på förstörelsevapen, bomb- och jaktflyg, hangarfartyg, ubåtar och anda krigsfartyg, kärnvapen och andra vapen, spionsatelliter, drönare, NSA:s gigantiska spionorganisation etc. etc. etc., skulle bara en liten del räcka till för att inom en tioårsperiod avskaffa fattigdomen över hela Jorden, ge alla tillgång till fri energi, självförsörjning med livsmedel, undervisning till alla, och en starkt förbättrad levnadsstandard. I stället använder USA och många andra länder dessa resurser på att vidmakthålla krigsapparaterna och utplundringen av de fattiga länderna med stora naturtillgångar, och till att föra ett permanent krig mot påhittade fiender.

Varför gör inte alla andra länder inom FN gemensam sak och samlar sig i protest mot USA:s övergrepp? Den kände amerikanske journalisten och samhällsanalytikern Chris Hedges påpekade nyligen, att enda sättet att få en ändring till stånd, är att stoppa och avveckla det militärindustriella komplexet som Eisenhower varnade för.

Så länge det har makten i USA, så länge kommer det eviga kriget att fortsätta, och sannolikt eskalera. Ett av resultaten är de kraftigt ökande flyktingströmmarna, som vi européer nu snällt och solidariskt får försöka ta hand om, men vi bör inte glömma att de som lyckas ta sig hit är ett mycket litet privilegierat skikt. Den stora massan får aldrig möjlighet att komma längre än till närmaste flyktingläger i ett angränsande land.

Det är hög tid för ett globalt paradigmskifte, avslutar Jens Jerndal sin artikel i NewsVoice.se