Välkommen till vårt Forum för lärande och ledarskap

Detta fokusområde behandlar avgörande frågor som rör Medvetande och Paradigmskifte. Projekt- och Dialogledare är Lars-Olof (LO) Landin.  

Det pågående paradigmskiftet inleddes redan under första halvan av 1900-talet med kommersiell TV (1930-50) och senare med datorns utveckling (från 1940-talet och framåt). Länge talade man därför om det antågande informations- och kunskapssamhället, eftersom man ansåg att det var informationsteknik och därmed ökande informations- och kunskapsspridning, som drev samhällsutvecklingen.

Med Kreaprenörmodellen CrossSensor har vi emellertid identifierat det som alltid är och har varit den egentliga drivkraften för all mänsklig utveckling. Och det är sinnena och därmed perceptionen. Människors önskan att förlänga och förstärka sina sinnen. Att se, höra, förflytta sig, balansera, producera, känna, lukta och uppleva mer och mer. Med modellens hjälp kan vi sedan vid varje givet tillfälle enklare identifiera pågående förändringar på lokal nivå. Ett användbart analysinstrument i bl.a trendspaning samt lokal- och regional utveckling.

Medvetandesamhället

Och med de kombinerade effekterna av TV och dator i samverkan kan människor numera inte bara vara fysiskt och psykiskt närvarande på en plats, utan även vara psykiskt närvarande med möjlighet att kommunicera med många och på flera platser samtidigt. Enkelt uttryckt kan människan nu inte bara förlänga och förstärka sina sinnen utan också själva Medvetandet. Därför väljer vi att kalla den epok som inletts för Medvetandesamhället.

Men vad är Medvetande?
Det är inte så lätt att besvara och har varit en svårkläckt filosofisk och vetenskaplig nöt i både österländsk och västerländsk tradition. Kreaprenör har arrangerat flera intresseväckande möten på temat "Perspektiv på Medvetande" och "Vår nya verklighet". Talar vi om samma sak, när vi talar om Medvetandet, eller använder vi bara samma ord? Frågan ställdes på ett av Kreaprenörs Medvetandeseminarier.

Hjärnans frihet
Filosofer och mediala personer, präster m.fl försöker nå Medvetandet genom tankens kraft.  Farmakologer påverkar de sinnliga funktionerna med hjälp av psykofarmaka. Droger är ett annat sätt att påverka sinnena och tankevärlden. Hjärnkirurger "bryter sig" bokstavligt talat in i hjärnan. Alla har av tradition antagit att Medvetandet har sitt säte i hjärnan. Men tänkandet är bara en liten del av medvetandet. Och hur står vi i kontakt med yttervärlden?

Forskning & Etik
Hjärnforskningen är ett av världens hetaste forskningsområden just nu. Med modern informationsteknik är det nu möjligt att kopiera hjärnans funktionalitet och utveckla AI (= s.k Artificiell Intelligens). Men forskningsområdet är kontroversiellt, eftersom det handlar om människans integritet. Kreaprenör har en särskild projektgrupp, som driver kravet att få till stånd en etisk debatt om hjärnforskning och Medvetandesamhället. Läs om projektet "Hjärnans frihet" i vår medvetet provocerande artikel "Det perfekta brottet?"    

Rädsla och Kärlek
Jackie Bergman är författare till boken "Rädsla eller kärlek?" som bl.a. givit namn till detta fokusområde. Boken handlar om titelns båda grundkänslor. Alla andra känslor kan härledas till den ena eller den andra. Rädsla och Kärlek styr allt du gör. Du väljer, om du lever medvetet.
   Jackie avled efter en längre tids sjukdom den 5 juli 2014. Kreaprenör fortsätter att sprida kännedom om hans banbrytande och kärleksfulla tankearbete. Läs mer på Jackie Bergmans hemsida här

Lärande och kommunikation     
Information och kunskap, kommunikation och lärande är givetvis bärande begrepp i den pågående  samhällsutvecklingen. Skolan är inne i en smärtsam omstöpningsprocess.
   Traditionell kommunikation fungerar allt sämre, när informationsströmmarna vänder från ut- till in-formation. Låsningar i beslutsprocessen kan kosta organisationer och hela samhället stora pengar, när nytänkande och nödvändiga förändringar försenas, kanske helt i onödan.

Pedagoger och affärsmän har i princip alltid haft samma uppgift - nämligen att motivera och engagera för att få informationsmottagare företagsamma och förändringsbenägna. Därför har de också samma behov att ändra och anpassa pedagogiska metoder med anledning av Medvetandesamhällets förändrade förutsättningar. Hösten 2008 inledde Kreaprenör en ny serie pedagogiska workshops med teman som "När censuren slår till", "Socialt entreprenörskap" och "Rädsla eller Kärlek".

Kyrkans identitet
Åren 2011 och 2012 var LO Landin moderator och organisatör för ett par konferenser om "Kyrkans identitet", som arrangerades av POSK- gruppen Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan. Avsikten med konferenserna var att de skulle kunna leda vidare till konkreta åtgärder. Svenska kyrkan inte minst påverkas mycket starkt av de pågående samhällsförändringarna. Vilken roll får kyrkan (läs: vill kyrkan ha?) i framtiden?

Och allt handlar till syvende och sist om ledarskap. För vad är väl det kristna budskapet annat än just ledarskap.

Du är välkommen att anmäla dig till kommande möten och arbetsgrupper. Kontakta oss.

Lars-Olof (LO) Landin

Dialogledare
Tel: 0708-125467