Perception à la Imi Markos

LUFTERIANER räddar oss i framtiden?!

Medvetandet kan frigöra energi och näring ur luften.

Det pågår en bitter, tyst kamp mellan två oförenliga grupper inför det stundande paradigmskiftet, mänsklighetens kanske största utmaning sedan begynnelsen. Likväl är det bara en ytterst liten del, högst fyra procent av jordens sju miljarder invånare, som känner till KAMPEN - trots att den kan avgöra jordens öde.

På den ena sidan står metateoretiker, som tror på MEDVETANDETS existens. Och på den andra sidan materialister, som förnekar MEDVETANDETS existens.

De senare är dock i majoritet och följaktligen stämplas den motsatta sidans metateoretiker som kättare och spridare av irrläror. Samtidigt övervakas under rigorösa former i detta nu en 82-årig lufterian i Indien av 35 materialister (läkare och andra experter).  Materialisterna vill med hjälp av denne lufterian få bevis på om det är möjligt att leva på luft med medvetandets hjälp. 82-åringen hävdar nämligen att det går och han har nu livnärt sig på luft i 74 år.

Medvetandet - alltings skapare

Metateoretikerna är emellertid inte förvånade. De har nämligen alltid förfäktat att MEDVETANDET är alltings skapare, dvs vi människor har skapat allting med vårt medvetande. Och de grundar denna teori på de senaste 80-årens vetenskapliga upptäckter inom mikro- och makrokosmos, där materian upphör att existera. De hänvisar bland annat till kvantfysiken, som har avslöjat att i den subatomiska sfären finns varken tid eller rum. Inte heller något synligt att ta på - bara ett slags komprimerad och osynlig energi, som ibland uppträder i form av partiklar och ibland likt vågor, vars plats eller hastighet inte går att kartlägga.

Fysiker, som ägnar sig åt kvant talar alltmer om metafysik än om fysik, Och de predikar om en mystisk kvantverklighet medan de axlar apostlarnas, profeternas mantel.
 
Materialisterna, vilka tillhör vetenskapens huvudfåra, påstår att de inte vet vad MEDVETANDET är. Hjärnforskningen kan inte hitta dess verksamhetsfält. Den etablerade vetenskapen har inget bevis (evidens) på MEDVETANDETS existens.

Professor Ulf Danielsson, känd fysiker i Uppsala med fokus på kosmologi och strängteori, förnekade i juli 2010 MEDVETANDETS förefintlighet, när han sommarpratade i radion. Och han räknas ändå som en öppen och poetisk fysiker. Ja, han skriver om kosmos som en ängel, enligt litteraturgiganten och kritikern Lars Gustafsson, som har läst Danielssons böcker. 

Ulf Danielsson och hans likar fyller de lagbundna fariséernas roll i den pågående kampen. De anser att MEDVETANDET, om det nu finns, måste vara en biprodukt av hjärnan och sinnet (brain and mind).

“Medvetandet är inte en biprodukt av hjärnan utan en fri och självständig Skapare, som ingår i universums helhet och har direktkontakt med den URSPRUNGLIGA SKAPAREN”, replikerar MEDVETANDETS apostlar och talar om MEDVETANDE GUD.

Var är ditt MEDVETANDE då?

Därmed är “kriget” igång. Materialisterna går till attack och säger: “Du får en stroke, hjärninfrakt (blodpropp i hjärnan) och du hamnar på intensiven utan att ha kontakt med din omvärld. Var är ditt medvetande då?"

Du överlever dock, men halva kroppen är förlamad och ditt minne från de senast 30 åren är som bortblåst, Dessutom har du svårt att tala och uttrycka dig, Var är nu ditt medvetande?

Några dagar senare tillstöter dock komplikationer och du dör. Din hjärna är död!! Var är ditt MEDVETANDE då? Det finns helt enkelt inte längre.”

Metateoretikern Ervin László protesterar dock och svarar såhär:

“Ni materialister har en felaktig uppfattning om hjärnans funktion. Hjärnan (brain and mind) styr inte MEDVETANDET. Hjärnan är bara en kopplingsstation, som förmedlar signaler till MEDVETANDET. Precis som radion. Den sänder, vidarebefordrar till exempel en symfonikonsert från Carnegie Hall i New York via etern.

Plötsligt stänger du av radioapparaten. Apparaten tystnar. Den är “död”. Betyder det att symfoniorkestern i Carnegie Hall också har tystnat? Inte alls. Den fortsätter spela, liksom radiotjänsten i ditt land fortsätter att sända och dirigenten plus kompositören får stående ovationer efteråt.

Både radioapparaten och hjärnan tar emot signaler och omvandlar dem till medvetna upplevelser. Jag kallar det Kvantmedvetande, KM eller Quantum Consciousness, QC, som till och med registrerar signaler från kosmos.”

De materialistiska skeptikerna kontrar:

“Var är ditt QC eller KM om du är totalt handikappad? Med andra ord, du är dövstum och blind, din näsa känner varken doft eller lukt, din tunga kan inte skilja mellan olika smaker. Dessutom är du arm- och benlös sedan födelsen. Alltså, alla dina sinnen är utslagna. Din hjärna kan självfallet inte medvetandegöra sinnesorganens obefintliga signaler, Din förmåga till perception är plus minus noll.

Har du då ett MEDVETANDE trots allt? “

Metafysik - att leva på luft

Metateoretikerna ger sig dock inte och svarar med stor övertygelse: “ Absolut! Ditt medvetande kan skaffa information med paranormala metoder oberoende av några kända fysikaliska sinnen eller slutledning från tidigare erfarenheter. Det kallas Extra Sensorisk Perception, ESP, och det vetenskapliga studiet av paranormala fenomen som ESP kallas parapsykologi, vilken även inkluderar andra fenomen som t.ex reinkarnation…”

Nu går materialisterna upp i limningen och striden blir aggressiv:

“Nu börjar ni tala om MEDVETANDETS odödlighet, Precis som de stora religionerna beskriver SJÄLENS ODÖDLIGHET. För oss, tills vidare, är både medvetandet och själen GÅTOR, som vi låter vara i fred och som vi inte försöker lösa med våra bristande kunskaper. Vi väntar med svaren tills vi får vetenskapliga bevis. Men ni metateoretiker presenterar era hypotetiska lösningar på gåtorna som ABSOLUTA SANNINGAR. Det håller inte,”

Och repliken kommer direkt:

“Här går skiljelinjen mellan materialister och metateoretiker. Materialister tror inte på metafysiska, mystiska fenomen och väntar på materialistiska bevis på mystik, som världen vimlar av. Ni väntar förgäves. Ni får aldrig påtagliga bevis på metafenomen. Ni är helt enkelt tvungna att godkänna den mystiska verkligheten - utan klassiskt bevis.

Till exempel att den som uppnår en hög medvetandenivå kan undvika stroke. De kan med meditation och yoga eliminera stress - ja, med medvetandet kan de pressa blodtrycket till idealisk nivå. De går inte heller upp i vikt eftersom de äter rätt eller inte äter alls.

Som den indiske yogin Prahlad Jani. Han är 82 år och har enligt egen utsago inte ätit mat eller druckit vatten på 74 år. Läkarna som tog hand om honom i Ahmedabad i Indien kallar honom LUFTERIAN, eftersom han i djungeln kunde livnära sig på Luft, Med hjälp av meditation kan Prahlad Jani frigöra energi och näring ur luften. Precis som i nanoteknologin. Prahlad Jani är ett vandrande nano-under.

35 läkare och andra experter har testat honom under 20 dagar, då han avstod från mat och dryck och bara konsumerade luft. Testkontrollen var rigorös och kontrollanterna häpnade. Prahlad Jani, som i åtta års ålder välsignades av en indisk gudinna, var kärnfrisk efter fastan. Visserligen är han extremt smal och tunn, men alla hans värden är normala enligt laboratorieproverna. Den officiella rapporten om hans test kommer inom kort. Det är bara att googla på Prahlad Jani.

Pardigmskifte - ger materialisterna upp?

Mystiken kring Prahlad Jani gäckar den materialistiska vetenskapen.

I Indien och i buddhistiska länder finns det en uppsjö av yogis och eremiter, som kan isolera sig och avstå från mat och dryck. Men inte bara i Asien utan även i Europa kan vi dra fram liknande exempel. Nunnan Therese Neumann (1898-1962) tillbringade sina sista 36 år på samma sätt som Prahlad Jani, Hon varken åt eller drack i klostret.

Materialisterna håller emellertid tyst om dessa fenomen och är inte ens intresserade av att forska i dem. I stället ifrågasätter de alla paranormala händelser ännu hårdare och argumenterar så här:

“Märkligt att metafysikens anhängare talar högt om ett fåtal gurus, som kan styra livet med meditation (bland annat TM) och yoga, men de talar betydligt tystare om de 50 miljoner, som lider av diabetes i Indien. Många indier har börjat ersätta vegetariska rätter med västerländsk skräpmat, och om de fortsätter på samma sätt drabbas Indien av 100 miljoner sockersjuka inom tio år. I detta sammanhang skryter man inte med meditation och yoga.

Åk till Indien och du upptäcker att den stora majoriteten struntar i vedaskrifterna, som fascinerar västvärldens kvantfysiker. Den är inte heller intresserad av medvetande och holistiskt tänkande. De flesta hinduer vill bara göra business, sälja, sälja och sälja. I sina mest påträngande stunder överträffar de till och med de businesstokiga amerikanarna.

Förresten, endast få fattiga kan erövra ett högt medvetande eftersom TM-kurserna är dyra. Bara de välbeställda har råd med dem.

Men hur vi än vrider och vänder på problemet kräver Medvetandet kopplingsstationen Hjärnan. De är ömsesidigt beroende av varandra i icke extrema situationer. Därför förväxlas ständigt Brain (Hjärna), Mind och Consciousness (Medvetande).

(Finns det f.ö. någon svensk översättning för Mind = Hjärnans processor. Red.anm.)

Hur som helst, det blir spännande att se vad Metateorins anhängare kan uträtta/skapa i framtiden med MEDVETANDET, som de så benhårt tror på.

Och det skall bli lika spännande att följa Materialisternas vetenskapliga linje, som avvisar Medvetandets existens och dess möjligheter att uträtta/skapa något.

Kommer materialisterna att ge sig?

Imi Markos 
Klicka gärna och e-posta ditt tips om "vem som vinner".