De godtrogna

Fritt tolkat efter ett original av amerikanen Mike Adams, NaturalNews Website, May 05, 2011, ursprungligen översatt till svenska av  Kalle Hellberg. Innehållet har bitvis "försvenskats" genom att ibland t.ex. ange den svenska motsvarigheten till amerikanske institutioner. 

Etiketten konspirationsteoretiker skapades av CIA för att förtala och svärta ner människor som kritiserade den officiella berättelsen om morden på bröderna Kennedy. Det blev ett sätt att förlöjliga och trakassera. Begreppet blev den mest framgångsrika propagandan genom tiderna. Ingen vill idag riskera att bli kallad konspirationsteoretiker.

Mot bakgrund av alla uppenbara osanningar i nyhetsförmedlingen i dessa dagar (om Ukraina, om ofarlig strålning från trådlös teknik, om vacciner etc.) är det intressant att så många ändå tror på vad de får höra från "officiella" källor.

Bekräftelsen är nyckeln

Man måste ställa sig frågan hur deras hjärnor fungerar? Hur kan man svälja officiell information så godtroget. Ett psykologiskt bearbetningsfel filtrerar tydligen bort information utifrån ursprung snarare än integritet. De godtrognas skara tenderar att ha ett missriktat förtroende för: regeringar, institutioner, ”mainstream media”, läkare, forskare eller personer med uniform. När en normalintelligent använder sunt förnuft vid beaktande av information, accepterar de godtrogna praktiskt taget all information från källor med skenbar auktoritet i samhället.

Regeringar ljuger aldrig!? Även godtrogna inser förvisso att det är möjligt för en regering (eller en institution) att ljuga. Men de tror ändå att regeringar, institutioner och läkare väljer att inte ljuga, även när det tjänar deras egna intressen att göra så.

De godtrogna tror också att statstjänstemän aldrig ljuger. De tror nämligen att regeringar, institutioner och massmedia jobbar utifrån ett slags ”hederskodex”. Även om det gagnar vår egen regering att ljuga, så skulle det aldrig hända, eftersom detta skulle bryta mot denna hederskodex.

Men var finns denna hederskodex nedskriven? Ingenstans, naturligtvis! Endast i tankevärlden.

Godtrogna tror också att media alltid rapporterar sanningen. De tror att media drivs av samma känsla för "heder", och att denna känsla kräver att de alltid rapporterar sanningen och aldrig manipulerar nyheter. De rapporterar bara vad som är sakligt och sant utan hänsyn till politikers eller annonsörers intressen.

Denna syn på världen är naturligtvis naiv. De godtrogna är dessutom fler än hälften av befolkningen. Och intressant nog erkänner de inte sin egen godtrogenhet. De anser sig ha ett slags rationellt förnuft, som fungerar som ett kritiskt filter för inkommande information. Ett "auto-filter" som filtrerar bort all information som står i strid med information från s.k. officiella källor eller ”vanligtvis välunderrättat håll” som nyhetsmediatermen lyder.

Och just detta är nyckeln till att förstå de godtrogna - det är inte informationskvaliteten, som betyder något för dem. Det är bekräftelsen från officiellt håll som gör att historien är sann.

Jultomten har dödat bin Ladin!

 En godtrogen kommer över ett uttalande från regeringen, som säger att jultomten har dödat Usama bin Ladin. Rapporten hävdar att julklappar hittades nära bin Ladins kropp, vilket är beviset för att jultomten har varit där. En normalintelligent person frågar sig varför jultomten, som f.ö. är en fiktion i sig, skulle döda bin Ladin. Den enda logiska slutsatsen är att regeringen ljuger. Men de godtrogna ifrågasätter inte om jultomten är kapabel att genomföra en militär räd. I stället tittar de på andra bekräftande nyhetskällor, för att fastställa tillförlitligheten i berättelsen. De slår på TV eller surfar på Internet, ser om nyheten upprepas av andra "officiella" källor. När de ser att TV4 eller Dagens Nyheter, eller någon annan "officiell" källa också rapporterar att jultomten dödat bin Ladin, då blir nyhetsrapporten "riktig" i deras sinne. Plötsligt har berättelsen flyttats från den mentala bearbetningskön till "absolut sanning" i en del av deras hjärnor, och därifrån finns ingen tvekan om att detta är verkligheten i deras huvuden.

Argumentera inte med godtrogna - de är immuna mot fakta. Deras förnuft blir helt avstängt i ämnet. Inga ackumulerade fakta kan röra om i deras "verklighet". Till exempel har en person som tror på den amerikanska regeringens berättelse om 9/11 redan anammat ”jultomteversionen” om terrorister som flög planen in i WTC tornen. Hur detta sedan kan leda till att WTC byggnad nr 7 också kollapsar i fritt fall några timmar senare utan att ha träffats av flygplan ifrågasätts inte, när det väl blir bekant för allmänheten. Och hur hela stål- och betongbyggnader plötsligt och magiskt bara kan kollapsa i perfekt strukturell synkronicitet bara för att de brinner på några ställen i huset slukar man också. Svar på sådana frågor finns det inte rum för i de godtrognas skallar. Alla rum är redan upptagna med vad som egentligen är en kultliknande tro på institutioner och myndigheter.

Vi såg samma beteende i Heavens Gate sekten i Kalifornien. Ledaren för sekten, en man vid namn Applegate, hade positionerat sig som den enda källan till auktoritativ information för sektens anhängare. Han kunde därför övertyga sina anhängare om att en utomjordisk ras skulle landa ett UFO på andra sidan av en komet, och att om de dödade sig själva, skulle de transporteras upp på det främmande skeppet (eller något liknande).

Minns Orson Welles radioprogram om att utomjordingar har invaderat jorden och förstör amerikanska städer? Mängder av människor trodde att det verkligen hände, eftersom informationen kom från en källa de trodde på. För dessa människor var en utomjordisk invasion lika verklig som bin Ladins officiella död är för de godtrogna i dag.

Genom historien har många konspirationsteorier visat sig vara sanna Regeringen ljuger, naturligtvis, och det har pågått lika länge som regeringar har funnits. Alla konspirationsteorier är givetvis inte sanna, men tillräckligt många har visat sig vara det. Att inte tro på konspirationer innebär att du inte tror på att två människor någonsin har satt sig och planerat att dra fördel av andra på vissa oetiska och bedrägliga sätt. På praktiskt taget varje styrelsemöte i varje stort företag i världen är konspirationer inte bara vanliga, de är nästan synonyma med modern kapitalism!

Tror inte heller de godtrogna på konspirationsteorier? Är alla konspirationsteorier automatiskt felaktiga på grund av ordet "konspiration"? Här några exempel på konspirationsteorier som har visat sig vara sanna;

The Manhattan Project, en hemlig regeringskonspiration för tillverkning av atombomben.

Tuskegee Syphilis experimentet på afrikanska amerikaner.

Operation Northwoods med iscensatta terroristattacker för att motivera ett krig mot Castro.

Asbestos mörkläggningen för att dölja problemen.

Watergateskandalen när republikaner spionerade på demokrater.

När George Bush intog Vita huset, var den dagliga informationen "att irakierna vill att vi ska ockupera deras land”.

Vacciner är "säkra och effektiva" bara därför att läkarna och ”Socialstyrelsen” säger att de är det, inte på grund av tillförlitliga vetenskapliga bevis.

Ekonomin är god. Godtrogna människor vill inte tänka på 14000000000000 $ i statsskuld som växer för var dag.

Livsmedelstillsatser är bra för dig Annars skulle Livsmedelsverket inte ha godkänt dem.

Strålning från trådlös teknik är harmlös. Det har Strålsäkerhetsmyndigheten och WHO klargjort.

Det finns inga andra icke-jordiska civilisationer eller varelser i vårt universum Otroligt, vi är "den enda intelligenta livsformen" som någonsin har existerat, tror de.

Det stämmer, bara konventionell medicin kan "bota" dig, eftersom det är vad läkarna säger. Örter och växter har noll biologiskt värde utöver deras kalorier, hävdar de.
... och så vidare, den ena villfarelsen efter den andra.

En godtrogen, verkar det, kommer att tro på nästan vad som helst om det kommer från en "tillförlitlig" källa. Men samma godtrogna kommer att förkasta de verkliga sakförhållandena, om de inte kommer från av dem betrodda källor.

När slutar man vara godtrogen ?

Många intelligenta och skeptiska tänkare var tidigare godtrogna. Men vid något tillfälle "vaknar" man och börjar medvetet ifrågasätta världen omkring sig. Intelligent, informerade skeptiker, ställer frågor.

Varför rapporterar tjugo olika gängse nyhetskällor exakt samma nyheter, med exakt samma ord, på exakt samma dag? Om alla skulle undersöka och skriva sina egna nyheter, skulle då inte nyheterna vara annorlunda i olika media?

Varför Wall Street får en multi-biljon dollar i räddningspaket från Washington, medan det amerikanska folket fortfarande är tvungna att betala skatt som innebär att skicka pengar till Washington? Om Washington kan magiskt skapa en biljon dollar över en natt, varför ska vi då betala skatt?

Varför USDA (motsvarar Jordbruksverket) nu aktivt samverkar med ett GMO-utsädesföretag (Monsanto) för att få godkännande av genetiskt modifierade frön, även utan några vetenskapliga bevis för deras säkerhet på lång sikt?

Om kvicksilver är ett av de mest giftiga ämnen som är känt i modern vetenskap, varför är det fortfarande medvetet möjligt att föra in det i munnen på barn i form av "Silverfyllningar"? Och varför kallas det "silver" när det faktiskt innehåller mer kvicksilver än silver?

Varifrån kommer fluorid som används för att fluorera allmänhetens vattenförsörjning verk? Och om fluor är så bra för människor, varför är det så farligt att hantera, och varför anses det vara en farlig kemikalie av ”Naturvårdsverket”?

Är vacciner verkligen säkert? Var är studien som jämför vaccinerade barn med icke-vaccinerade barn? Hur kommer det sig att inte vaccinindustrin tillåter att sådana studier genomförs?

Varför är giftiga livsmedelstillsatser fortfarande tillåtna i livsmedel? Vad är den verkliga historien om aspartam och ”Livsmedelsverket”? Varför har myndigheten fördolt sötningsmedlet Stevia i så många decennier?

Varför bombade Clinton landet Sudan mitt i Monica Lewinsky krisen? Varför tillkännager Obama plötsligt Bin Ladins död i mitten av hans "födelseattest" kris?

Varför har vi fortfarande DEA: s (”narkotikapolisen”) "krig mot narkotika", särskilt eftersom det finns gott om bevis för att kriget är ett totalt misslyckande som bara ökar knarket i fängelserna samtidigt som det faktiskt berikar knarkgäng med högre gatupriser?

Varför ska TSA fortfarande nå ner i våra byxor på flygplatserna, om bin Ladin nu är död? Var inte han hela anledningen till att vi skapade TSA och anställde 60 tusen säkerhetsagenter i första hand?

En intelligent, skeptisk tänkare ställer dessa frågor (och många fler) som en naturlig del av grundläggande mänsklig nyfikenhet. Men en godtrogen drar sig för att våga ställa sådana frågor. Det är därför de godtrogna är mer än bara lättlurade. De är fega, rädda att ställa frågor på egen hand, men samtidigt angriper de dem som har modet att stå upp och faktiskt ställa dessa frågor. De godtrogna klumpar ofta ihop sig i grupper, t ex den s k skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), vars medlemmar ofta förekommer i kommentarsfälten under artiklar i tidningar och på Internet och där bespottar alla som förstått och delar med sig om hur lurade vi blir av ”makten”.

Den konventionella pressen är naturligtvis också feg. Nästan alltid går de företagens ärenden och alltför sällan ställer de några tuffa frågor.

Vakna människor ställer intelligenta frågor

Skeptikerna i samhället blir ofta marginaliserade eller illvilligt attackerade och förtalade bara för att de väljer att ställa intelligenta frågor om världen omkring dem. Jag beundrar dem för att de har modet att ställa de frågor som behöver ställas, om vi ska gå vidare som samhälle Skeptikerna representerar den fullständiga motsatsen till de godtrogna.

Anledningen till att de attackeras och förtalas är att vår värld är så genomsyrad av bedrägeri och konspiration, som bara godtrogna kan undgå att se. De som ifrågasätter status quo lever egentligen farligt eftersom den farligaste verksamhet du kan engagera dig i idag är att hjälpa andra att vakna till om vad som verkligen händer omkring dem. "Uppvaknandet" är nämligen ytterligt föraktat av nätverk av företag, regeringar och medialakejer, som gör allt i deras makt för att förhindra detta. Att galenskaper kan fortgå, trots allt, beror på människors tro på illusionen. Och det är så mycket lättare att styra samhället, naturligtvis, om folk bara tror på vad du än säger till dem. Godtrogna utgör goda väljare och villiga slavar. Men de är också bromsklossar för en sund utveckling.