Sverige leder hjärnforskningen

Chalmers fick i mars 2013 prestigeuppdraget att leda EU:s miljardsatsning på det nya nanomaterialet grafen. Det gäller 9 miljarder kronor även om alla pengar inte hamnar i Sverige.

Målet är att ta den supertunna grafen från forskning till nya material och smarta prylar i var mans hand. Grafen upptäcktes av ett ryskt forskarlag i Manchester 2005. De belönades med Nobelpriset fem år senare.  

- Jag har jobbat med grafen sedan 2006. Priset innebar att grafen fick uppmärksamhet och blev känd för allmänheten, säger Tomas Löfwander, teoretisk fysiker på Chalmers som forskar om grafen.

Grafen är det ett material med otrolig potential. Tjockleken är 1Å, dvs 10 gånger tunnare än minsta nanomaterial. Det går alltså långt ifrån att se med blotta ögat. När Tomas Löfwander talar om möjliga tillämpningar, målar han upp bilder av böjbara mobiltelefoner och stora ljusskärmar, som man kan rulla ihop och bära under armen. Inom Life Science och medicinteknik handlar det både om DNA-sekvensering och sensorer, liksom implantat av olika slag och vävnader som hornhinnor.

Världsmästerskapet i hjärnforskning

Efter att i 5 år noga har följt utvecklingen på hjärnforskningens område i media, samt efter kontakter med svenska forskare i AI (=artificiell intelligens), drar vi slutsatsen att världen står inför stora omvälvningar.

Självprogramerande programvaror och nanoteknikens möjligheter att integrera teknik och biologi rubbar maktbalansen i världen. Det blir möjligt att ladda upp delar av informationsprocessen i människors hjärnor i en databas, så att personer kan övervakas, och så att man kan upptäcka om någon utsätts för hjärnavlyssning och beteendemanipulation av främmande makt. SICS (=Swedish Institute of Computer Science) har beskrivit ett sådant projekt kallat Syntpop (=syntetisera populationen), men dessa dokument är nu borttagna från deras hemsida.

Martin Ingvar, neurofysiolog på KI (=Karolinska Institutet), berättade 2007 i radioprogrammet ”Det filosofiska rummet” om ”att tillhöra externa minnen och att inte märka skillnaden mellan egna och externa minnen”.

Just nu pågår ett veritabelt världsmästerskap i hjärnforskning. Försvarsdepartementet skriver att USA:s roll som världsledande nation i ekonomi och forskning nu utmanas av Kina.
   Indien, Kina och Ryssland kapprustar för att vara jämbördiga med NATO 2020. Det är kanske därför som Snowdens avslöjanden av USA:s avlyssning kommer just nu, och att Obama Health Care stöter på stora problem. Obamas hälsopaket inkluderar nämligen ”chippning” av befolkningen. Institutet för framtidsforskning kan bekräfta att detta även planeras i Sverige.

Så här skriver svenska regeringen om framtiden;
- I den framtida globaliserade världen kommer Kina att vara världens varuproducent, Indien världens kontor och Sverige världens ledande forskningsnation. Grupper som har varit ekonomiskt gynnade kommer att få det svårare i framtiden.

Jomenvisst! Någonting är definitivt på gång, Och USA lär knappast släppa ifrån sig sitt världsherravälde frivilligt. Det svenska Ångströmlaboratoriet ESA förser sedan länge USA med högteknologisk miniatyriserad teknologi för framtidens rymdteknologier. Just nu byggs de militära kommunikationssystemen, som ska styra militär utrustning från sateliter, dvs terroristsäker kommunikation. Ångström är enligt en källa den enda tillverkare som uppfyller USA:s krav på miniatyrisering.

Den amerikanske framtidsforskaren Ray Kurzweil och det svenska Institutet för framtidsforskning pekar ut en ny "skuggregering i molnet”. Denna regering är ett automatiserat lagförlängningssystem, som med hjälp av AI (=artificiell intelligens), kommer att kunna förutse brott, miljökatastrofer och tidigt identifiera kollektiva sociala förändringar. 

Detta är inte konspiratoriskt utan är en naturlig utveckling av det nya teknikområdet ICT (=Information, Communication Technology)  eller NBIC (=Nano-, Bio-, Information Technology och Cognitive Science). Utvecklingen rubbar maktballansen och går därför inte att stoppa. Redan nu finns det en robotdatabas i ”molnet” för att styra robotar. 
   Observera! att begreppet robot måste definieras. En biologisk cell kan definieras som en robot. FOI (=Försvarets forskningsinstitut) skriver i ett dokument, att man kan ta över hela nervsystemet i ett djur.  Människor är också djur!!!

Det amerikanska Google har köpt Boston Dynamics, som tillverkar militära robotar åt USA. Vad innebär det egentligen? Och hur kommer andra att reagera på Googles enorma maktdominans i både nätverks- och sökmotorteknik - och nu också i robottillverkning. Google tänker dessutom utveckla ett hjärnchip. 

Den svenska militären kommer säkerligen inte vilja tillåta att ”svenska hjärnor” kontrolleras av Google. Hjärnchipteknologin som integrerar människa och dator är, när den väl är färdigutvecklad, helt överlägsen all annan kommunikation. En klappjakt har inletts för att utveckla den hjärnteknologi, som dels ska skydda människor dels kommer att medge hälsodiagnostik, distansbehandling och utökad situationsanpassad information direkt via hjärnan. Tekniken bygger på tankeläsning och att datorn avläser vilken information du för tillfället söker.

För kunskapsalliansen Kreaprenör®
Projektet Hjärnans Frihet
Mikael Eleman och Lars-Olof (LO) Landin

Några länkar om det pågående världsmästerskapet:
2009
Intel vill chippa din hjärna inom 10 år
2013 Julhälsning från Edward Snowden 
2013
Robotplattform
2014 Håller begreppet människa på att omdefinieras?
2014 Google kommer att känna dig bättre än din intimaste partner