Vakna – framtiden är redan här

Rubrikens klyscha har upprepats många gånger de senaste 20 åren, när det borde börja gå upp för åtminstone den informerade delen av mänskligheten, vilket paradigmatiskt epokskifte vi upplever just nu.

Det skriver Kreaprenörs ordförande
Lars-Olof (LO) Landin.

Gomorron DN

Under rubriken ”Folkvalda åker safari i det slutna landet” skriver DN:s chefredaktör Peter Wolodarski om FRA´s (Försvarets Radioanstalts) övervakning av vår egen och andras befolkningar. I 2013 års första novembervecka åker ett antal folkvalda riksdagsledamöter, som många tror är de som styr och kontrollerar vårt samhälle, på studiebesök hos FRA på Lovön utanför Drottningholm i Mälarens vackra skärgård. Av dem som verkligen styr, dvs tjänstemännen på FRA, fick dock de folkvalda och ”den tredje statsmakten”, här representerad av tidningen DN, i själva verket inte veta någonting.
   Vad FRA gör är nämligen hemligt och måste så vara enligt de folkvalda och DN. Den demokratiska kontrollen är obefintlig. Fredrik Reinfeldt vet alltså inte om han är övervakad av FRA och ska inte heller veta det enligt de som menar att hemliga polisen måste vara just det - hemlig. Vi vet inte heller vilka hemligheter om oss som FRA har och har utlämnat för att byta till sig t.ex. NSA:s uppgifter från övervakningen av t.ex. Angela Merkel. För några veckor sedan visste inte ens DN om att USA avlyssnade Merkel och att Sverige i många år har samarbetat med USA och England. Vi som har påpekat att så sker långt tidigare, har DN m.fl. - tills nu - betraktat som konspiratörer.     

I samma söndagstidning finns ytterligare ett hissnande reportage om hur s.k. medicinska implantat hjälper hjärnan att styra kroppsliga funktioner såsom att åter kunna se, att åter kunna höra, att åter kunna hålla urin osv, funktioner som hos somliga har blivit skadade. Implantaten ger självklart sina bärare otroliga livskvalitetshöjningar. Den nya tekniken info/nano/bio/cogno  innebär mängder av nya och önskade möjligheter.  Men samma teknik skapar samtidigt stora etiska problem om var gränsen för tekniken ska sättas mellan önskade och oönskade effekter. Det finns nämligen mängder av för folkflertalet icke önskade möjligheter. Problemet är bara att tekniken inte går att stoppa och att den etiska kontrollen av datorteknikens utveckling - även vad gäller medicinsk forskning - är i det närmaste obefintlig. Allt viktigt som sker just nu är hemligt vad gäller även den medicinska forskningen och inte minst den framstående hjärnforskningen. Men måste det verkligen vara så?

Att leva i ett helvete

Den kände amerikanske författaren Dan Brown är troligen den författare som bäst förstår att tolka den nuvarande tidsandan. Resultatet har blivit bästsäljande äventyrsromaner om himmel och helvete. I sin senaste bok INFERNO skildrar Dan Brown det helvete vi lever i, skickligt iklädd Dantes historiska glasögon.

Fiorentinaren Dante blev en av det förra paradigmskiftets, renässansens, mest kända författare. Genom sina skildringar i ”Den gudomliga komedin” av dödsriket och helvetet hjälpte Dante – medvetet eller omedvetet - den kristna kyrkans och prästerskapet att försvara sin plats, som människans beskyddare från att undvika att hamna i helvetet. Detta i en tid då kyrkan egentligen skulle ha kunnat helt förlora sin position i och med att hela den världsbild kyrkan var uppbyggd på havererade totalt.

Dan Brown skriver i förordet till sin bok INFERNO att inga i boken omnämnda konstverk, vetenskapliga fakta eller historiska händelser är påhittade. Den organisation som i boken kallas ”Konsortiet” har kontor i flera länder. Av säkerhetshänsyn och för att skydda vissa privatpersoner har dess namn ändrats. ”Konsortiet” i Dan Browns bok, precis som i verkligheten, agerar hemligt och har en egen agenda för mänskligheten, som inte är sanktionerad av några folkvalda. Världshälsoorganisationens ledamöter åker i Dan Browns bok omkring som om de vore på safari, precis som Sveriges riksdagsledamöter på FRA-besök gör i skärgården enligt DN:s beskrivning.

När anser DN och våra folkvalda att det är dags att det demokratiska Sverige tar kontroll över utvecklingen? Eller tycker DN och våra politiska partier, att det är OK att vi fortsätter att låta ”Konsortiet” styra och ställa med oss som de vill.

Och du, som är medveten och som verkligen bryr dig, må betänka att, som Dante skriver, ”helvetets mörkaste platser är reserverade för dem som förhåller sig neutrala i tider av moralisk kris”.

Lars-Olof (LO) Landin
Ordförande Kreaprenör® -
kunskapsallians och moderator i Medvetandeeran

P.S. Boken "Vakna Sverige – framtiden är här" publicerades redan 1996 av kreaprenören Jens Jerndal och finns att köpa via Kreaprenör. Läs mera om Jens Jerndal och boken Vakna Sverige här.