Styr över din egen hälsa och den näring du väljer att äta!!!

I mars 2009 vill EU införa en reglering kring ditt dagsintag av vitaminer och mineraler. Detta sker med hjälp av ett MPL som innebär att EU inför ett högsta tillåtna värde i alla vitamin- och näringstillskott.

Förslaget innebär att ett stort antal kända producenter av hälsotillskott, tvingas till lägre näringsinnehåll i sina produkter som i sin tur ger avsevärt lägre verkningsgrad. 

Europakommissionens förslag för högsta tillåtna nivåer grundar sig inte på vetenskaplig forskning, då de inte står i proportion till riskerna. Exempelvis, så är den föreslagna högsta nivå för betakaroten, motsvarande den näringsmängd som finns i EN morot. Det speglar ingen verklig riskfaktor, men ger inte heller en verkan i den låga dos som föreslås.
 
Dagens låga näringsinnehåll i produkter och råvaror gör tillskott till ett viktigt inslag i folkhälsan. Näringsinnehåll- och upptag påverkas av långa tillagningstider, en ökande snabbmatstrend, högre innehåll av tillsatser och en stressig tillvaro.   
 
Vitamin Freedom drivs av Britt-Inger Andersson, Titti Levin, Zarah Öberg, Ingrid Franzon och Bertil Wosk, tillsammans med Alliance for Natural Health (ANH), i samarbete med Innovativ Hälsovård (BrIH).

Projektets målsättning gentemot EU:
• Svenska regeringen och EU-kommissionen ska respektera och värna om konsumentens rätt till hälsofrihet.
• Tillgången till högre nivåer av vitamin- och mineraltillskott, som varit tillgängliga i Sverige och andra EU-länder de senaste 30 åren, skall ej strypas i enlighet med EU-kommissions förslag. Detta är en del av EU's kosttillskottsdirektiv (2002/46/EG)
• Högsta tillåtna nivåer (MPL) skall grundas på vetenskaplig forskning.

Detta sker genom:
• Namninsamling
• Bidragsdonationer till Alliance for Natural Health (ANH) och Innovativ Hälsovård (BrIH).

Ekonomisk särredovisning tillämpas för hela projektet. Irlands hälsofackhandel (IAHS) är en av de organisationer som motsätter sig förslaget, vilket har resulterat i direkta möten med EU:s beslutsfattare.
 
Stöd projektet och/eller namninsamlingen. Klicka här