Fokusområde Hälsa och Miljö

Hälsa och Miljö är ett av 4 "motsatspar" för Dialog. Det handlar om balansen mellan den inre och den yttre miljön. En bra miljö bidrar till god hälsa och vice versa.  

En vanlig dag arbetar INTE en miljon svenskar i arbetsför ålder utan får sitt uppehälle betalt av dem som gör det. Det är ett av de stora problemen i det industrialiserade samhället. 

Hög välfärd - ett resultat av effektiv produktion och distribution - har också gjort att vi har fått ett samhälle med passiviserande masskonsumtion. I takt med att vi lämnar över ansvar för jobb, familj och barn på samhället har en ny slags välfärdsepidemi spridit sig. 

Kan vi vara säkra på att samhället tar sitt ansvar?  
Trots världens högsta skatter och stora uttalade satsningar på skola, vård och omsorg upplever många i Sverige att samhället sviktar. Osäkerhet om vad som händer med vårt samhälle och bristande tillit är den kanske främsta orsaken till dagens ohälsa.

Det går inte att lösa nya problem med gamla modeller. Vi inbjuder därför "den nya medvetna hälsokonsumenten", sjukvårdhuvudmännen, industrin, läkare och forskare till  Dialog om Hälsa och Miljö - en Dialog för SAMHÄLSA.

Välkommen att diskutera kring ett nytt medicinskt medvetande. Och ställ frågor om sådant som intresserar och oroar vad gäller egen eller anhörigas hälsa i den nya Hälsodialogen.

Välkommen att ta kontakt med oss om Du vill utbyta idéer, ta egna initiativ eller om Du har tjänster och produkter för ökad SAMHÄLSA.

Lars-Olof (LO) Landin
Dialogkoordinator