Den föränderliga hälsosektorn och den nya hälsokonsumenten

 "Medborgarna driver hälsokonsumtionen med sina egna köp av tjänster och varor, i stort sett utan offentligt stöd. Vi är många som anser att medborgarna (patienter, de äldre etc) själva skall styra mer över vad vi vill ha av hälso- och sjukvård och att dessa krav nu börjar få gehör. 

"Den nya hälsokonsumenten" är myndig och väl informerad för att ta ansvar och fatta egna beslut. Samhället anpassar sig nu till detta genom att utöver begrepp som "alternativ" eller "komplementär" medicin föra in begreppet "integrativ " medicin, vilket signalerar att mer av de nya kunskaperna och metoderna kommer att utföras "inom den strikta skolmedicinska vårdens gränser och anläggningar".

Det skriver Fokusredaktör Björn Anders Larsson.

Paradigmskifte
Samtidigt har vi ett spännande paradigmskifte i synen på vad som skapar hälsa och ohälsa enligt flera betraktare. Mats Niklasson och Matti Bergström menar bl.a. att individens utveckling bygger på grundläggande neurologiska/motoriska processer i kroppen och att dessa är påverkbara genom träning/terapi. Mats och Matti m.fl. visar vägen mot ett paradigmatiskt synsätt på hjärnans utveckling,motoriken och gravitationen i människoblivandet.

Karl E. Arefors, professor och fd explorativ forskningschef på Pharmacia, som jag träffade på möte med Kreaprenör den 14 februari, menar tillsammans med Kreaprenöralliansens ungerska forskare, att vi står inför ett "biofysiskt paradigmskifte" där energisystem i kroppen måste förstås i "kvantmekaniska termer". Centrum för Energimedicin med Elena Malmefeldt, Jeremy Halpin och Annica Elmqvist med Papillonprogrammet arbetar med begrepp som Bioresonans (digital frekvensmedicin). Allt detta visar, som jag ser det, att människor nyskapar tolkningar och åtgärder som vidgar gränserna för vårt vetande.

Banbrytande forskning
En annan banbrytare är professor Alf Sollevi, Karolinska Institutet, som med partners har byggt upp och organiserat Stockholm största hälsocenter med alla de vanliga terapierna och en kvalitetsrestaurang.

Ytterligare innovationer rörande synen på människans utveckling näringsfysiologiskt, men ur ett holistiskt perspektiv, drivs inom ekologisk, biodynamisk och ekosofisk tradition. Jag följer med intresse den utvecklande insats som här uppstår när t ex Järna/Steiner utmanar konventionellt jordbruk/livsmedelsproduktion.

En konkret strategi för bättre hälsa och liv genom bättre nutrition/matglädje på stora arbetsplatser drivs av Susanne Thorén med sitt intressanta företag. Detta koncept kan delvis ses som en del av den näraliggande sektorn hälsomat, hälsopreparat, functional food och det jag vill kalla "sport food". Inom denna sektor betonas också en holistisk människosyn.

Branschorganisationen KAM (ordf Gunnel Wallin) och Nordiska NSK arbetar för legitimering och professionalisering av denna innehållsrika samhällssektor där det bara i Sverige finns ca 7-9 000 terapeuter i yrkesbaserade behandlingar, medan ytterligare flera tusen mer eller mindre professionella terapeuter kan räknas in i det jag kallar den nya "föränderliga hälsosektorn". I den ingår också terapeuter i nutrition/näringsfysiologi. Jag brukar räkna in totalt 17 000 företag i sektorn och räknar då även med hälsomat m.m. som måste ses som en innovationsprocess i jordbruk/livsmedelsektorn.

Detta var några funderingar om dynamiska samhällsprocesser, som driver på förändringar i konventionella branscher och som också behandlades på SAMHÄLSA-konferenserna våren 2006.

Björn Anders Larsson
Samhällsutvecklare i nätverket Nordeg
Fokusredaktör Kreaprenör