Rapport från träffpunkt om hälsa och arbete

Kunskapsalliansen Kreaprenör® stod den 21 april 2006 som arrangör för TRÄFFPUNKT HÄLSA & ARBETE i Betlehemskyrkan i Göteborg. 

SAMHÄLSA lyfter frågan "vad vi gör när hälsa och värdegrund krockar?"  Här bjöds 40-talet deltagare på några tankeväckande föreläsningar om ”näringsliv eller livsnäring” i samarbete med hälsodialogen FORUM Frisk, Föreningen Brobygge & Dialog m.fl.

Professor Karl E. Arfors inledde med att tala om "Varför vi blir sjuka och vad vi kan göra åt det!". Han var tidigare forskningschef på Pharmacia, Uppsala och i La Jolla USA, och har bl.a. en 15-årig forskarperiod i La Jolla och Princeton bakom sig. Idag är han vd för Quantum Medical i Uppsala, som arbetar med att studera och klargöra kvantfysikens grunder och att undervisa i evidensbaserad vitaminforskning, fria fettsyror och energimedicin. Karl Arfors vill rikta intresset mot det kommande biofysiska paradigmskiftet och han menar att det nu är hög tid att komplettera skolmedicinen med ny kunskap om hur "vi människor egentligen fungerar".

- Om du åker i bilen och "röda lampan" plötsligt tänds på instrumentbrädan, vad gör du då, frågade Arfors. Stannar du och undersökler va som har hänt. Eller klistrar du ett plåster över lampan så att du inte ser den och kör vidare. Och Arfors menade att detta var en bra bild över vad som ofta händer i vården idag. Man väljer att behandla symtomen istället för att ta reda på vad som är den verkliga orsaken till problemet. 

Därefter höll Gösta Sundberg en föreläsning om "att sätta upp mål för att sänka vår biologiska ålder och vad samhället tjänar på det". Han vill att vi flyttar fokus från sjuk till frisk. Modellen - FORUM Frisk - är framgångsrik och bygger på lång erfarenhet inom pedagogik och IT. Han är en av personerna bakom Mobila gymnasiet i Kista, ett av IT-projekten som har överlevt. 

Sista temat på förmiddagen hade vi kallat "Tro,  hopp  och arbete". Hur kan arbetslivets organiationer och kyrkan m fl aktörer hjälpa till att flytta människors fokus från arbetslös till meningsfull, från dagens rationalisering till nya insikter om att "alla behövs". Här medverkade försäkringsläkare Christer Hjortsberg, pastor Jalle Ahlström, Svenska Missionskyrkan, och Inga-Lill Wener, ordförande i Föreningen Brobygge & Dialog.