Värdenormer och förskjutningar över den senaste tiden

Här en högst personlig, ironisk reflektion om värdenormförskjutningar med anknytninbg till vården, samhället och näringslivet av försäkringsläkare Christer Hjortsberg, Helsingborg.

Christer Hjortsberg är expertläkare i Hälsodialogen FORUM DOKTORN.

Värdenormförskjutning i vården

Övervikt och kostreglerade risker ligger inte på individen utan är resultatet av samhällets reglering (eller snarare brist på reglering) och kapitalismens profitintresse

Individen kan inte skuldsättas för detta och har inget egentligt eget ansvar. Vi måste kompenseras för att göra insatser i form av motion, kostförändringar m.m av arbetsgivare eller samhället.

Rökning, alkohol och narkotika ligger också utanför INDIVIDENS ansvar. Dessa problem beror i stället på brister i samhället samt på kriminellt utnyttjande av individen. Den enskilda personen bär därmed inget personligt ansvar. Behandling och konsekvenser åvilar samhället att kompensera för.

Anpassning av form och estetiska mål (kosmetik) tangerar även samhällets ansvar. Det kan därför också betraktas som samhällets ansvar att bekosta och kompensera för detta.


Värdenormförskjutning i samhället

Kvinnans roll och ställning är under stark förändring och utjämningsfaktorer har stor tyngd och tar stort utrymme i media och politik.

Familjstrukturen är likaså under omvärdering och kompletterande värdenormsbilder prövas.

Ångest och oro är normala inslag i samhället och kompensatoriska alkoholintag ter sig acceptabelt för att dämpa lättare oro och har därmed kommit att integreras i samhället som en naturlig form av välbefinnande och rekreation

Religion tonas ner och andlighet framställs som KONFLIKT-utlösande och andlighetens destruktiva och intoleranta aspekter lyfts fram som starka negativa faktorer.


Värdenormförskjutning i näringslivet

Läkemedel framställs som farliga, ineffektiva, onaturliga och dyra samt utgör det yttersta beviset på bristande resurser och samhällets oförmåga att värna om sina medborgare. Profiten styr läkemedelsproduktionen. Bakom alla goda intentioner döljer sig obskura och merkantila vinstintressen.

Den ”felfria produkten” är en värdenorm som eliminerar reparation, service eller underhåll. Spara, laga och lappa är negativa egenskaper som bromsar samhället och skapar negativ ekonomisk utveckling.

Så här kan man börja titta på vad som händer med normer och värderingar och se vad dessa kommer att kunna leda till i samhällsutveckling och produktion samt vad detta kan leda till för framtida styrning för näringslivet. Det gäller att förstå ”timing” för att inte överrumplas av ”oväntade” händelser.

Christer Hjortsberg