Hög tid att myndigförklara människorna

 

"I det nya öppna informationssamhället blir det allt svårare att undanhålla medborgarna viktiga data om deras krämpor och hur de kan botas. Den klassiska modellen med kommunikation över patientens huvud mellan läkare och apotekare, förstärkt med fackspråk, är inte längre gångbar".

Claes Landin, Fokusredaktör

 

En av vårdens allra viktigaste uppgifter är att göra patienten till expert på sin egen sjukdom. Alldeles uppenbart är detta bra vid t.ex astma och diabetes. I Läkemedelskongressens debattpanel i Älvsjö i oktober 2004 framförde David Magnusson som representant för Reumatikerförbundet just detta. Men hur ska det gå till när Datainspektionen fått stöd hos Länsrätten för att förbjuda patienten att via sin dator ta del av sin egen sjukjournal?

En ny "svårighet" för allmänläkaren är förstås att patienten ibland via Internet skaffat sig kunskap och egna idéer. Därmed är vi inne på en av de centrala uppgifterna för två Dialoger, nämligen LÄKARFORUM, ett Forum för Dialog och fortbildning för läkare som pågått sedan länge, och den på senare tid startade dialogen mellan hälsokonsument och läkare, FORUM DOKTORN, där "de nya hälsokonsumenterna" får svar direkt från läkare.

I båda fallen är målsättningen att åstadkomma utvecklande kunskapsutbyten på de enskilda informationsmottagarnas villkor. Dessa Forum är således vare sig tänkta som totalt öppna, vilket snabbt blir svårt att överblicka. De är heller inte tänkta som informations- eller hälsoportaler, där besökare kan få reda på allting. Nej, i båda fallen handlar det om att åstadkomma "äkta" Dialoger med den grekiska ursprungsbetydelsen dia=genom och logos=ord, dvs Forum för "utveckling genom ord". 

Vad är nytt?

"Ja, sällan har väl debattens vågor gått så höga när det gäller vård och omsorg. Kritiska röster höjs om de galopperande kostnaderna för sjukskrivning. De växande kraven på vårdgarantier i en eller annan form är en följd av de allt längre köerna och de hårda prioriteringarna".

L.O. Landin, Fokuskoordinator

 

Sedan våren 2004 driver vi i realiteten en "primärvårdsmottagning på nätet" - FORUM DOKTRN, dit läkare, som vi tidigare byggt relationer med genom Läkardialgen, inbjuds att vara med som resurspersoner. Industrin stöder valfria områden, men innehållet svarar läkarna och besökarna helt själva för. Med Internet är det praktiskt och ekonomiskt möjligt att föra en "äkta" Dialog med många människor. Allmänmedicinaren Christer Hjortsberg, numera försäkringsläkare i Helsingborg, har tillsammans med flera läkare från Läkardialogen ställt upp som en första resurs för att ta hand om alla frågor och synpunkter från människor. Vi kan om han vill remittera frågor till 40-talet mycket kvalificerade specialister. Det är svårt att tänka sig att besök på FORUM DOKTORN inte skulle göra människor till kunnigare, därmed mer benägna att följa läkarnas ordinationer, bättre på att ta hand om sig själva och därför faktiskt också för samhället mer kostnadseffektiva patienter.

Hög tid för äkta dialog
Dialog är det kanske mest missbrukade ordet i vårt officiella samhälle. Och det är synd eftersom "äkta Dialog" är det effektivaste sättet att både vårda relationer och sprida kunskap. Med Dialog menar vi inte i första hand UT-formation, alltså sånt som skickas UT. Med Dialog menar vi "att ta sig an svar", dvs att ta ansvar för IN-formation, alltså det vi får tillbaka. UT-formation baserad på IN-formation ökar effektiviteten i kunskapsspridning.

Tusentals läkare och tiotusentals hälsokonsumeneter besöker resp Forum. Hundratals frågor besvaras varje månad. Industrin stöder valfria ämnen i första hand för att lära sig mera om vilken typ av frågor som ställs, hur behoven ser ut osv. Trafiken bara ökar. Vår fråga till deltagarna i Fokusområde Hälsa:

Är det dags att myndigförklara patienter och hur ser du på värdet av en bättre Dialog mellan hälsokonsumenter, läkare, myndigheter och industrin?