Brobygge & Dialog

Våra möten hösten 2014

2014 - var ett år då förändringar både individuellt och i vårt samhälle fortsatte i allt snabbare takt. 

Detta hände: 
Medvetandehöjande helg i Ramnäs 20-21 september 2014

Medvetandehöjande Meditationer
Vi möttes på Baggensnäs till flera helande stunder, till samtal om allt som händer inom oss och runt om oss, till vägledande meditationer med personliga budskap för att balansera och höja vårt medvetande och utveckla (återställa) våra förmågor.

Tidigare möten

2014

18 januari inledde vi året med en Ge och Ta emot-dag! Vi var 8 personer som gav olika behandlingar för att ge möjlighet till 4 av oss att arbeta för Freden under en vecka i New York. Vi besökte FN i detta syfte och några andra platser i New York. Vill du vara med och sponsra vårt fredsarbete, tar vi tacksamt emot en donation på konto Nordea 3274 21 59959.

VÅRENS MEDITATIONS- OCH SAMTALSKVÄLLAR
4 februari, 4 mars, 1 april, 22 april, 13 maj

Lördag 12 april var det åter dags att lyssna till upplysningens Mästare, Thoth, och få svar på angelägna frågor!

Söndag 13 april
talade Thoth till barn och ungdomar som fått olika diagnoser, och deras föräldrar (eller andra nära vuxna). 

Onsdag 7 maj arrangerade vi ännu en Ge och Ta emot-dag med möjlighet till behandlingar kl. 15-16.30, grupphelande meditation 16.50-17.30 och föredrag 18.00-20.00 med Rosaleen Durkin, Irland och Maja Appel, Sverige.

2013

Möten 2013

2012

Möten hösten 2012

2011

2011 - 10  Fred och Glädje i Karlstad
2011 - 10  Ljusarbetarträff i Stockholm


2011 - 09  Kvällsupplevelse med Helena Margareta

2011 - 04  Inspirationskväll med konstnären Bo Andersson om ”Kontakten med Gud”. Hans målningar talar till vårt inre. Även orden känns inspirerande. 
2011 - 03 Religionerna och Fred - Brobygge & Dialog Karlstad

2011 - 03  Kärlek och Fred
En kväll med fredsarbetare Maya Appel och artisten, musikern Johan “Woodfield” Wedfelt om "Hur kan Sverige vara en kollektiv kraft i fredens tjänst? Vad kan Du och jag göra för freden?"
”Alla som har fötts i Sverige har åtagit sig att sprida fredsbudskapet på olika sätt,” hälsar Olympusgruppen för Fred, och har mycket mer att säga till oss.

   PROGRAM
   - Sånger om kärlek och fred
   - Fredens budskap
   - Vägledande samtal och Fredsmeditation

2011 - 02  Meditation Frihetens vind

2011 - 01  Meditations- och samtalskvällar 25/1, 15/2, 8/3, 29/3, 19/4, 10 och 31/5 på Hornstulls Friskvårdscenter, Långholmsgatan 30, 1 tr. (Mitt emot T-banan). Under år 2011 går vi med snabba steg framåt – och uppåt – i vår medvetandeutveckling. Villkorslös kärlek, vår upplevelse av Enhet med allt och alla och en spirande glädje och framtidstro växer sig starkare inom oss.
   I vägledda meditationer får vi gudomlig hjälp och vägledning och de personliga budskap och den healing som var och en behöver.
– Vi är alla kanaler för ljuset och kärleken, som är vägen till fred och frihet för vår Jord. Det är dags för var och en av oss att handla i kärlek för enhet, frid och fred!
Vi vill gärna att du är med så sammanhängande som möjligt – men vi vet att det inte alltid går! Kan du inte komma någon gång så låt oss veta det.