Bakom lögnen döljer sig sanningen

På något sätt måste fakta framtvingas om förnekandet att svenska forskare (civil och militär) använder hjärnimplantat för informationsinhämtning från hjärnor i Sverige. I det allmänna svenska medvetandet förekommer ingen sådan verksamhet, trots att ledande svenska forskare i etik, religion och filosofi länge varnat för denna utveckling.

Personer, som utnyttjar försöksmänniskornas liv, skyddas av sekretess och att de drabbade klassificeras som psykiskt sjuka. Förnekandet av att hjärnimplantat används innebär också att de drabbade inte får adekvat vård för de skador som övergreppen leder till. Läs Ulf Görmans bok "Där Guld Glimmar Blått". Troligen förblir även våldsbrott och självmord ouppklarade och felaktiga diagnoser ställs beroende på denna forskning.

Rätten för forskare att fritt välja metod för att inhämta mätdata skyddas av staten och dess institutioner. Avslöjanden skulle medföra att förtroendet för staten undergrävs. Förfarandet bedrar läkarvården och rättssamhället. I Sverige "begravs" med stor sannolikhet "människor levande", dolda bakom diagnosen "psykisk ohälsa".

Utvecklingen av implantat för att avbilda och läsa människors tankar och därigenom göra integrationen människa och dator möjlig, har utvecklats i mer än 50 år. Nanoteknik, dagens snabba nätverksteknik och Europas gemensamma datorparadigm FACETS (=fast analog computing), en självlärande dator, har på senare år påskyndat forskningen. Om ingen sätter stopp kommer fler biologiska medvetanden att "kidnappas" till detta gigantiska datorprojekt, som går ut på att skapa en superdator.

SMER - Statens medicinetiska råd - har gått så långt att man friskriver Staten och dess institutioner från brottslig verksamhet för att i framtiden kunna tillhandahålla nanoteknisk alternativdiagnostik. En mer exakt diagnostik än kloning av hjärnan finns inte. Problemet är bara att diagnostiken är plågsam och tar minst tio år att genomföra.

Hjärnimplantat för tvåvägskommunikation mellan datorer och den mänskliga hjärnan kan med modern teknik användas obemärkt och effekterna gör att vem som helst kan råka ut för övergrepp kommer och bli diagnostiserad som psykiskt sjuk. I och med det brottsliga förfarandet blir försökspersonerna inte berättigade till vård, identifiering och oskadliggörande av implantaten.

Om 10 år är den konstgjorda superhjärnan inte längre science fiction. Viss förståelse om vad som pågår får man när man lyssnar till radioprogrammet Filosofiska rummet, där bl.a professor Martin Ingvar talar om hjärnimplantat och AI - artificiell intelligens. AI i kombination med hjärnimplantat, som används för att kopiera hjärnor, har utvecklats till en "terminator". Tekniken läser tankar genom att ställa frågor och identifiera mönster. Tekniken kan dessutom utsätta människor för stress och åstadkomma smärta, epileptiska anfall, galopperande hjärta, paralysering av kroppen, muskelkontroll m.m.

En forskarregim håller på att växa fram inom bio-, nano- och IT-forskning, uppenbarligen med vissa myndigheters goda minne, för att gynna svensk forskning, alltmedan Europas nya datorparadigm tillsammans hjärnimplantaten och ett allt snabbare Internet lär sig att läsa och styra människors tankar. Vem i detta land har mod, kraft och förmåga att avslöja, vilka forskningsövergrepp som på detta sätt tillåts i Sverige?

Mikael Eleman
Redaktör Bionic Gate 

Dialog om Hjärnans frihet

Är hjärnforskning oetisk?

Håller vi på att förlora kontrollen över vårt medvetande?


Rapport från Kreaprenörs konferens om hjärnans frihet

Anmälan om ett misstänkt brott - kanske det perfekta brottet!

Om nano- och robotteknik
Om Digeratis - Den tredje kulturens representanter
Om robotar och humanoider
Den sinnespräglade datorn
Redan 1999 skrev man detta
Google kommer att känna dig bättre än din intimaste partner

Rekommenderade länkar:
Nu är kampen om hjärnan i full gång.


Föreningen för hjärnans integritet i Sverige

Hemsidan om Mind Control

Bionic Gate - om nanoteknik och neurocomputing

Stockholm Brain Institute