Välfärdskunskap

Ett ämne i tiden är kunskapshantering (eng: Knowledge management). Hemligheten är att ställa kunskapande frågor, hävdar professor Leif Edvinsson, en av världens ledande experter på intellektuellt kapital i en krönika i tidningen Attention.

System för både intelligens och ignorans

Det handlar om att utveckla system för att hantera ”det vi vet att vi vet”, intelligens. Men något som börjar bli minst lika viktigt är Kunskapsnavigering, dvs att utveckla förmågan att hantera ”det vi inte vet att vi inte vet”, ignorans.

Exempelvis bör vi ställa den kollektiva frågan: Var skapas välfärden för dagens och morgondagens Sverige?

Sveriges internationella konkurrenskraft

Internationella undersökingar visar att Sverige fortfarande ligger högt på vissa listor som gäller forskning och utveckling. Men totalt har Sverige tappat position internationellt. Och i en undersökning från IMD (International Institute for Management Development i Lausanne) rankas effektiviteten i Sveriges offentliga förvaltning först på plats 22 och i näringslivet på plats 16.

Sverige ligger alltså i topp vad gäller forskning och utveckling men sjunker neråt vad gäller välfärdsskapande. Och då uppstår frågan hur skapa ett samhälle, en stad, en kultur som premierar förnyelse. För statistik ger en efterkonstruerad bild – inte en navigeringsbar bild av morgondagens möjligheter. För det krävs hjärn- och tankekraft – intellektuellt kapital.

Den intellektuella attraktionskraften

I en studie för några år sedan lanserade professor Richard Florida begreppet den kreativa klassen. Kunskapsorienterade, värdeskapande människor. Dessa migrerar, flyttar runt till de mest attraktiva ställena i världen. Vad gör Sverige för att attrahera dessa? Det är kanske en viktigare fråga än utflyttning av fabriker.

Var och hur hittar vi i dagens Sverige navigatörer för kontinuerlig förnyelse, frågar Leif Edvinsson avslutningsvis.  Hur premierar vi sociala entreprenörer. Hur attraherer vi den globalt migrerande kreativa klassen till Sverige. Vem har ansvaret? Migrationsverket?