Spola industriellt tänkande!!

Den drastiska rubriken satte nu framlidne förre chefredaktören Imi Markos på denna artikel år 2005, när han hade upptäckt hur man i de nya EU-länderna i öst satsade helhjärtat på det småskaliga kunskapssamhället – med kommunismens kollaps och den storskaliga centralstyrningens diktatur i gott minne.

Långt framme var man i Ungern, där de nya sociologerna med professor Csaba Varga i spetsen hade fångat upp trenderna i det pågående paradigmskiftet.

Csaba Varga drev en intellektuell kampanj för regionell småskalighet. Han styckade upp sitt lands regioner i småskaliga enheter för att göra dessa konkurrenskraftiga.

Det är konkurrensdugliga småskaliga enheter som underifrån ska bygga upp nationen och agera GLOKALT, dvs både LOKALT och GLOBALT (= GLOKALT). Mottot är "underifrån och upp. Inte uppifrån och ner, som förr!"

Och Varga betonade:

- Det kommer att krävas ett nytt tänkande. Det GLOKALA genombrottet sker nämligen i varje människas huvud, i allas hjärnor. Alla som värderar dagens situation och planerar framtidens strategier måste överskrida industriepokens sätt att tänka. Annars är det kört!

Nytänkande hindras

Med gårdagens industriella tänkande kommer man nämligen inte långt i den nya kunskapseran och bland dess aktörer. Paradigmskiftet kräver nytänkande med inriktning på information och kunskap, som blomstrar i småskaliga nätverksdemokratier. Och kunskapskapitalisterna kommer snart att komma ikapp och passera den "nygamla kapitalismens" penningstarka, men enkelspåriga konkurrenter.

- Nytänkande kräver mångsidighet eftersom "den nya verkligheten" innehåller så många flera ingredienser, hävdar Csaba Varga. Världen vi ser idag blir alltmer komplex. Detta gäller inte minst i de f.d "folkrepublikerna", där nytänkandet fortfarande bromsas av postsocialistiska hinder. Någonting att tänka på också för oss i västeuropeiska länder med socialdemokratiskt inspirerade industrimodeller, maskinerier som går allt knackigare och på flera håll håller på att få "motorstopp".

Nytänkandets profet i Ungern efterlyser ett kreativt centrum i varje småskalig enhet. I dessa kreativa centra ska man kartlägga de nya möjligheterna, vaska fram de mest användbara kunskaperna för varje situation och kläcka nya, överraskande idéer.

- Överraskande? Javisst! Vi måste utgå ifrån att nya framgångsrika idéer INTE kommer att likna vare sig gårdagens eller ens dagens. Framtidens idéer kommer tvärtom att dementera både dåtid och nutid, menar Csaba Varga. Här nedan presenteras de två parallella spår, som paradigmskiftet frambringar. Dessa parallella spår influerar och påverkar givetvis varandra hela tiden. Läs och begrunda hur du själv vill beskriva vad som händer med hjälp av beskrivningarna nedan.

"Nygammal kapitalism" versus "medvetandeeran"

FÖRR <> NU

Historiens slut <> Historien fortsätter  

Erövring av yttre universum <> Kommunikation med yttre och inre universum 
 
Vacklande ekonomisk och politisk globalisering <> Informationens globalisering 
 
"Gud är död" <> Nyandligheten lever  
 
Individualismens död  <>  Individens århundrade 
 
Lokal underkastelse <> Lokal frigörelse 
 
Maktsamhälle  <>  Kunskapssamhälle

Representativ demokrati vissnar  <> Nätverksdemokrati blommar 
 
Klassisk centralistisk styrning  <> Digital decentralistisk styrning 

Industriell spetsteknik  <>  Innovativ superteknik 
 
Stordriftsekonomi  <> Småskalighet 
 
Antikens och följande epokers förkastelse  
<> Alla förkastade epokers återupprättelse 
 
Imi Markos
Fd Chefredaktör Kreaprenör®