KreaprenörNYTT historia och arkiv

Kära läsare

Utgivningen av NYHETSBREVET startade 1982 av mig LO Landin, huvudägare i EBC Information AB. Från början var det ett analogt brev. 1992 blev det digitalt. Det var ett sätt att tidigt, innan det blev opportunt, att dokumentera att vi inte höll med, för att vi senare med gott samvete skulle kunna säga "vad var det vi sa".

Man kan säga att det var ett slags exhibitionistiska Brasklappar (se nedan) i en värld, vilken det blev alltmer uppenbart redan då var stadd i snabb förändring. Förändring möts dock alltid av motstånd. Men under 1990-talet och i början av 2000-talet blev förändringen alltmer uppenbar, även om man fortfarande blandade ihop orsak och verkan. När kunskapsalliansen Kreaprenör bildades övergick NYHETSBREVET till att bli KreaprenörNYTT.

Här kan ni kära läsare ta del av utgåvor fram till 2017.

Om Brasklappar och den nya reformationen
Biskop Brask lät som bekant vid tiden för nationen Sveriges och protestantismens tillblivelse i smyg smälta in en lapp i sitt lacksigill med texten "härtill är jag nödd och tvungen" under dokumentet med Riksrådsbeslutet att avsätta den katolske ärkebiskopen Gustav Trolle. Detta utnyttjade Brask sedan till sitt försv ar,  när de skyldiga skulle straffas i Stockholms blodbad.

Våra Brasklappar har dock aldrig haft någon dold agenda. Tvärtom - vill vi med kraft hävda den motsatta åsiktens avgörande betydelse. Och när den Lutherska reformationen 2017 firar 500 år är KreaprenörNYTT en lysande upplysningsfackla i den pågående nya reformationen.

Stockholm/Dalarö 2017-01-01
LO Landin, redaktör