Det "röda rummet" är en visualisering av modeller, metoder och idéer, som har med visionen om vad vi vill åstadkomma att göra. 

Perceptionsverktyget CrossSensor™

I vårt röda rum ställer vi ett effektivt perceptionsverktyg CrossSensor™ till förfogande, med vars hjälp vi olika i utbildningssammanhang - seminarier och workshops - upptäcker "möjlighetsrummen" och kartlägger nya affärsmöjligheter.

Med CrossSensor™ identifieras Upplevelsesamhällets alla sinnesladdade ”möjlighetsrum”. Verktyget hjälper också till med att ta fram idéerna som kan fylla ”möjlighetsrummen”, som sinnenas förädling skapar, när sinnena koordineras med den nya konsumentens och medborgarens (Homo Percipiens) egenskaper. Detta kan tyckas svårbegripligt, men innebär i korthet att vi på ett kreativt sätt tvingas se på vår verksamhet "utifrån och in". Verktyget är därför en lösning på något som vi ofta talar om men lika ofta misslyckas med i våra Industrisamhällepräglade institutioner och verksamheter, nämligen "att se på vår verksamhet med kundens ögon". 

Vidare till nästa ”rum” >