Managementmodellen BoxResonator

För att bistå uppdragsgivare med att tillfredställa dagens krävande medborgare och kunder (Homo Percipiens) använder vi en managementmodell, som vi har kallat BoxResonator™. Modellen är ett kombinerat sök- och testinstrument för att kartlägga och genomlysa idéer 3-dimensionellt för att utveckla dem till hållbara innovationer eller tjänster i fungerande nätverk.

Den som vill utveckla hållbara affärsidéer och innovationer eller förbättra ifrågasatta lösningar använder med fördel BoxResonator™. Med hjälp av de tre "rummen" (= boxarna) visualiserar, översätter och/eller anpassar man sin verksamhet till människors (medborgares och kunders) önskningar och drömmar.

De olikfärgade ”rummen” symboliserar samtidigt givna och lagbundna villkor, som man måste följa för att säkra framtiden, vilket många struntar i. Vi syftar ex:vis på ansvarslösa utsläpp, som skadar ozonlagret, det "yttersta rummets takkonstruktion", vårt skydd mot solens ultravioletta strålning.

Modellen är bra att använda i lednings- och utbildningssammanhang för att beskriva hur organisationer fungerar och effektivisera dessa. Den en bild av hur den mänskliga hjärnan fungerar och alla organisationer fungerar som modellen. Allt och alla är i olika grad kombinationer av "rött" (=visisoner, förväntningar) och "gult" (=funktion, association och ledning) samt "grönt" (=genomförande, konstruktion och design). 

Nu är du välkommen att besöka det första rummet >