FORUM CREAPRENEUR
- kort presentation

FORUM CREAPRENEUR är ett forum för nytänkande, dit vi bjuder in hela vårt nätverk med beslutsfattare, näringslivs- och föreningsmänniskor i Stockholm och Göteborg. Alla intresserade är välkomna. Kommande program publiceras löpande här på hemsidan.

Grundtanken för FORUM CREAPRENEUR är regelbundna möten i aktuella ämnen med ett par föredragshållare varje gång.



Mötena är avsedda att vara ”provokationer” och samtidigt ”invitationer” till fortsatt dialog inom de ämnesområden vi prioriterar. Vi tillämpar EBCs beprövade Dialogmetod, som syftar till är att initiera dialoger, där frågorna är lika viktiga som svaren och där punkt ställs mot kontrapunkt, tes mot antites. Vår avsikt är inte att bevisa utan att stimulera till nytänkande.  

Mötena inleds med en halv timmes samling, varefter varje föredragshållare får ca 35-40 minuter till sitt förfogande. Mötena avslutas med en halv timmes frågestund. Därefter inbjuds deltagarna att fortsätta att delta i och följa dialogerna via Internet.

Planerade teman

Att världen förändras och det snabbt är numera en klyscha. Mer intressant är hur man hänger med. Och det gäller särskilt politiker, tjänstemän och företagare med ansvar för framtida syselsättning. 
   Utveckling, det blir vi också mer och mer medvetna om, styrs inte av våra förnuft i första hand utan av våra sinnen. "All vår kunskap kommer av vad vi känner", sa renäsansmänniskan Leonardo da Vinci. Nu vet vi att han var långt före sin tid.
   Numera vet vi också att det inte bara är "vad vi kan göra med ny teknik" som är viktigt. Vi borde intressera oss mer för vad "tekniken gör med oss".

Med dessa ingångsvärden har vi valt följande ämnen på agendan;

1) Perception - medvetande och samhällsutveckling
2) Beteende - människor och ekonomi
3) Identitet - ledarskap och värdeskapande
4) Information - kontroll och hjärnans frihet

Jag hälsar dig välkommen till nya FORUM CREAPRENEUR.
Lars-Olof (LO) Landin


< Fyll i och skicka denna anmälan om fortsatt information >

Förnamn Efternamn

E-postadress

Bästa telefon där vi kan nå dig

Egen kommentar