Årsmöte i Stockholm 23 april 2010
med "Perspektiv på medvetande"

Här en kort bildrapport från Kreaprenörs 5:te årsmöte.

Som vanligt arrangerade vi ett öppet seminarium i samband med årsmötet. Temat för seminariet var denna gång "Perspektiv på Medvetande", vilket samtidigt blev en förövning till årets stora satsning på "Världskongressen om Unified Theories" som arrangeras av Kreaprenör hösten 2010. Temat hade lockat drygt 60 personer till Hägersten (Stockholm).

 

Medvetande är ett nyckelbegrepp och på detta seminarium gav några medlemmar och några samarbetspartners sin syn på begreppet medvetande, som är avgörande för om vi verkligen ska förstå vad som händer i vår tid. 

Vedaperspektiv på Medvetande


Sixten och Ing-Mari Olovsson representerar Maharishi Ayurveda i Sverige. Sixten inledde med att ge ett Vedaperspektiv på Medvetande.

6 miljoner människor i världen, varav 80.000 bara i Sverige, har genomgått TM-kurser, där TM står för Transcendental Meditation, en form av medvetandeträning som introducerades för allmänheten redan 1958 av den indiske vishetsläraren Maharishi Mahesh Yogi. Dennes metoder förs vidare och representeras i Sverige av Veda House i Stockholm.

Språk, talsymbolik, färg, form och medvetande

José Luis Ramirez
, fd kommunalråd i Haninge kommun och grundare av Retorikkollegiet, arbetar för att retorik skall vara ett ämne på schemat. Vårt medvetande är beroende av språket, som bara kan användas genom att använda metaforer och metonymier som uttrycksmekanismer. Medvetandet innebär att känna igen, utveckla och komplettera våra erfarenheter i samtal med varandra, genom att använda de etablerade och inlärda signalerna (de språkliga uttryckssätten) i nya situationer eller projicera dem i framtiden (planering).

Annika Langlé berättade om sina 30 åriga erfarenheter av medvetandet - om numerologi, färg- och symbolkunskap. Vi lever i en otroligt turbulent och intensiv tid och utmaningarna är större än någonsin för oss alla på planeten. Det krävs etiskt engagemang och att vi prioriterar livet före materiella ting. Med stärkt självkänsla behöver vi varken tro att vi är vad vi presterar eller vad vi äger och det kan verkligen förändra mycket för många. En väg Annika anvisade var Via Chackra, som du hittar mer information om på hennes hemsida.

Andra perspektiv på MedvetandeEdgar Müller
, elektronikingenjör med specialitet sensorer och mätteknik, berättade om EVP-forskning, som står för Electronic Voice Phenomenon, en multidisciplinär forskning som sysslar med ljudupptagning av röstfenomen, som uppträder i olika elektroniska apparater och som inte kan förklaras med idag kända fysikaliska principer. Edgar Müller är engagerad i Parapsykologiska Föreningen i Sverige och passade på att tillrättalägga en del villfarelser som finns kring begreppet parapsykologi. 
  
Professor Erling Strand från Universitet i Östfold i Norge - en av Nordens mest omtalade UFO-kännare - berättade om ljusfenomen han själv varit med att filma i USA och i Norge. Han har särskilt blivit känd för sina studier kring projekt Hessdalen i Norge. 

EVP är i likhet med UFO kontroversiellt inom main stream science.

Hjärnans integritetKreaprenör, på bilden representerat av Imi Markos (tv) har kommit i kontakt med Mikael Eleman och Magnus Olsson, som utifrån egna erfarenheter bla.a. har börjat samla information om ett nytt forskningsområde som handlar om att integrera nano-, informations- och bioteknik med neurologi, vilket håller på att utveckla nya, hittills okända produkter och tjänster. Vi står inför en revolution, som redan är igång, med lansering av en sinnespräglad universaldator, ett unikt perceptionsverktyg, som inte bara medvetandegör våra sinnen utan också imiterar syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Men konstigt nog finns det väldigt lite information om detta och heller inga etiska regler. Läs mer om detta på deras hemsida Bionicgate.

Vi har nogranna regler för sophantering, bilbeiktning osv, men konstigt nog har vi inga som helst regler kring hjärnans integritet. Nya data-hjärna-teknologier är värda miljarder på världsmarknaden. Och när ny teknik finns används den. Men hur? Enligt Kreaprenörmodellen CrossSensor utvecklas människor genom förlängning och förstärkning av våra sinnen. När nu teknik finns för att förlänga och förstärka hjärnan, vilket samtidigt utgör människans inre väsen, så innebär det stora risker för människor att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling. 

   Seminariet avslutades på ett mycket personligt sätt av Bo Erland Alfredsson, en mycket ansedd och väl etablerad byggnadsingenjör från Göteborg. Men bakom denna traditionella fasad presenterar han i en nyutkommen bok berättelser ur tre separata liv, där hans personliga själ hela tiden finns i centrum.

   Boken omfattar flera hundra personliga bilder och målningar bl.a "Kanonen med lås" till vänster. Han ser sin bok i viss mån som en bilderbok, som han hoppas skall få läsaren att drömma sig in i. Som en röd tråd genom hela boken löper ett verkligt  fredspatos.

   Dagen avslutades med formella årsmötesförhandlingar, där generalsekreteraren i Kreaprenör LO Landin gick igenom årsredovisningen och redogjorde för hur långt arbetet kommit med den planerade världskongressen om Unified Theories i höst. Gösta Sundberg, LO Landin, Imi Markos och Mats Böllner omvaldes som ledamöter i styrelsen i Kreaprenör. Åsa Runander och Fredrik Lübbing nyvaldes som ledamöter. Som revisorer omvaldes Johan Palm och Lars Jakobsson. Till valberedning utsågs Stig Zandrén samt Inga-Lill Wener och Jackie Bergman, de båda sist nämnda från nätverket Brobygge & Dialog, som var väl representerat på mötet och med vilket Kreaprenör har ett nära samarbete.