Perception à la Imi Markos

Personkemi i stället för medkänsla

Industrisamhällets språkbruk våldtar och förstör det svenska språket.

Artister inom musikvärlden ska “leverera”. De har haft bra “material att jobba med”. Och de har naturligtvis en bra “personkemi” med bandet. De “fokuserar”, ”aktiverar all energi” och sedan “kör” de utan att “bromsa” eftersom de har hög “kapacitet“.

Varpå Idol-tävlingens programledare i TV klappar artisten på axeln och utropar frejdigt “bra jobbat“!!!!!

Industrisamhällets våldtäkt

Ja, det svenska språket präglas, för att nu inte säga “våldtas” fortlöpande av industrisamhällets språkbruk - trots att vi befinner oss i informations- och kunskapssamhället - och redan är på väg in i Medvetandesamhället, enligt många.

Men inte ens den humanistiska sfären reagerar eller protesterar mot alla stelbenta och könslösa uttryck, som luktar industriell logistik, maskin, svavelsyra och olja.

Tror dagens musiker att Beethoven eller Mozart “levererade bra material - på grund av den utmärkta personkemin de hade till sina sponsorer”?

Nej, de tolkade lyriken, librettots poetiska uttryck i inspirerande toner, fast de varken kände sympati eller empati för sina mecenater i hovet och i adeln. Den ömsesidiga medkänslan lyste med sin frånvaro.

Just det, de insatta talade om Verdis och Puccinis inneboende idérikedom, fantasi och skaparförmåga, som smeker vårt hjärta och livar upp vår hjärna.

Perceptionens triumf

Missförstå mig rätt. Jag vill inte att dagens “språkvårdare” ska återgå till ett sentimentalt och romantiskt språk, som hör hemma i en tidigare idyllisk tidsepok. Inte alls!

I stället vill jag uppmana alla, som ska tala offentligt i TV och radio eller skriva i tidningar, att vara medvetna om följande:

Vi har en ny värld framför oss, där industritermerna kommer att irritera både örat och ögat.

Den nya tiden kommer att kännetecknas av sinnenas förädling, men av perceptionens triumf. Detta kommer att kräva ett målande och levande språk, men framförallt ord, som tilltalar både Hjärta och Hjärna.

I Vattumannes tecken mot ett högre MEDVETANDE

Just nu kan man uppleva musicalen Hair på Stockholms Stadsteater, som utspelas på 1960-talet, då hippierörelsen hälsade Vattumannens tid med glädje.

Som på beställning har vår tid kommit i kapp 1960-talet.

2010-talet upprepar 1960-talets provokativa protester, hyllningar av osjälviskhet, fördömanden av egoism, efterlysning av ökad kunskap och djup förståelse samt krav på fred.

Enligt astrologin (som den etablerade kunskapen inte anser vara vetenskap, men som med stöd av Kreaprenörs professor Jens Jerndal har fått vetenskaplig status i det tysta) återgår vi nu i Vattumannens tecken.

Och som på order börjar den västerländska ungdomen protestera mot bankernas, finanselitens och Wall Streets girighet, arabvärlden mot diktatoriskt styre, den muslimska sfären mot USA: s ockupation av Irak och Afghanistan. Precis som 1960-talets ungdomar protesterade mot Vietnam-kriget och demonstrerade för FRED och KÄRLEK - med provocerande långt HÅR.

I stället förespråkades ett enkelt, icke kommersialiserat liv, ekologiskt tänkande, kärlek till allt levande, ett utvidgat MEDVETANDE med indiska influenser och kreativ gemenskap.

Då hyllade hippies även den sexuella friheten och droger, som öppnade våra sinnen. Idag är den sexuella friheten återhållsam (nästan puritansk) på grund av HIV och AIDS. Dessutom har droger fått (bland annat genom diskriminering av doping) en tvivelaktig position med både “gröna” och “röda” signaler. Antingen total frihet eller absolut förbud.

Vän av ordning undrar naturligtvis: Om astrologin inte är vetenskap hur kan då Vattumannens alla kännetecken upprepas igen?

Vill du få ett bättre svar än vad jag kan “leverera” (ha-ha!) föreslår jag Ulf Bjerelds och Maria Dunkers analys “Ur i Vattumannens tid? En bok om 1968 års revolution och dess betydelse idag.”

De kartlägger med precision de västerländska idéströmningarna. Dock inte de asiatiska, afrikanska och muslimska ”vindarna”, vars styrka kan bli förödande i framtiden.

I Öst har man bättre kontakt med sitt MEDVETANDE än i Väst och följaktligen kan man mobilisera TANKEKRAFT, som ter sig mystisk och ovetenskaplig i vår självgoda och alltför materialistiska världssyn.

Begrunda - men framförallt reagera.

Med förhoppning att höra av dig hälsar

Imi Markos