Perception à la Imi Markos

Vem älskar Israel ?

Det är inte politiskt korrekt att skriva positivt om Israel i dag. Mainstream inom massmedia vill oss tro att Israel är handlingsförlamat i sitt vardagsliv och att judarna i landet endast är fixerade vid bekämpningen av Hamas, Hizbollah och El Fatah. De fördjupar helt enkelt våldspiralen!

Därför vore det kanske nyttigt för oss, framförallt för Sveriges ekonomer, att känna till Israels andra verklighet - bakom den politiskt tillåtna krisfasaden. Eller vad sägs om följande fakta, som aldrig ventileras i svenska tidningar?

Israels ekonomi bara växer

Israels ekonomi växte med 7,8 % under det fjärde kvartalet 2011 enligt landets statistiska centralbyrå. Det är en hållbar tillväxt, som till råge på allt är klart högre än genomsnittet i OECD. I vanliga fall är det bara Kina och Indien och de andra asiatiska tigrarna, som brukar redovisa bättre tillväxtsiffror. Tillväxtens kvalitet, ur hållbarhetssynpunkt, kan dock ifrågasättas i Asien.

Israels finansminister Yuval Steinitz menar att denna snabba ekonomiska ökning är ett resultat av Israels Centralbanks konservativa monetära politik, en robust privat sektor och en disciplinerad budgetpolitik av Israels regering.

Med andra ord, de militära utgifterna rubbar inte den ekonomiska balansen.

Steinitz understryker att budgeten för 2011-2012 fokuserar både på att minska de socioekonomiska klyftorna och stimulera fortsatt ekonomisk tillväxt på hållbara idéer.

Lägg till att Israel slapp de värsta följderna av finanskraschen 2008-2009. Man hade lärt sig av tidigare lånebubblor och hade infört begränsning av bostadslånen till 75-80 % av köpesumman. Samtidigt steg efterfrågan rekordsnabbt på israeliska produkter. Ja, exporten ökade med 25 % under det första kvartalet 2011. (BPN för både 2009 och 2010 visar på en ökning, jämfört med en minskning för merparten OECD-länder.)

Och inte nog med det!

Eftertraktat på börsen och prisas för hög livskvalitet.

På börsen i New York noteras idag 145 israeliska bolag, varav 10 på den stora New York Stock Exchange, 4 på AMEX och de övriga på Nasdaq, där Israels IT-företag hör till de mest eftertraktade. Särskilt de, som är framstående på datasäkerhet.

Läs vidare och häpna!

Israel rankas på en respektabel femtonde plats utav totalt 169 stater på FN:s årliga livskvalitetslista. Norge rankades på första plats följd av Australien, Nya Zeeland och USA. Sverige ligger på plats 9:de, följt av Tyskland, Japan, Sydkorea, Schweiz med Frankrike på 14:de plats. Efter Israel ligger Finland, Island, Belgien, Danmark och Spanien.

Och allt detta i krigens och terrorns skugga. Naturligtvis drar vi den förhastade slutsatsen att ingen eller få som vågar resa till Israel. Fel igen!

Turismen ökade med 56 %

313 000 turister anlände till Israel under mars månad 2010 – en ökning på 56 % jämfört med mars 2009 och 8 % jämfört med mars 2008. Under perioden januari-mars 2011 besökte sammanlagt  747 000 turister landet.

Turistnäringen är ett av de få områden som snabbt och effektivt kan skapa arbetsplatser, speciellt i glesbygderna, säger turistminister Stas Mizezhnikov. Det är viktigt att komma ihåg att 100 000 fler turister skapar 4 000 nya jobb och ger 450 miljoner sekel i intäkter.

Medan vissa organisationer i Sverige vill bojkotta israeliska grönsaker och frukter glömmer man bort att det inte är jordbruksprodukter utan Israels know-how, som världen eftertraktar och som ingen vill avstå från. Till exempel: Bevattningsteknik och återanvändning av vatten!

Västafrika efterlyser…

Israelisk teknologi inom vattenområdet står i särklass, hävdar israels minister för lantbruk och landsbygdsutveckling Shalom Simhon, Denna kunskap uträttar underverk. Framförallt på hemmaplan och i Västafrika, som lider av stor livsmedelsbrist på grund av uteblivet regn. Men även Kinas jordbruk vill bevattna, enligt israelisk modell.

Med avancerade metoder såsom energisnål och datoriserad droppbevattning och återanvändning av renat avloppsvatten kan bristerna överbryggas både i Afrika och i Asien, betonar ministern Simhon.

Allt fler avsaltningsverk

Den senaste nyheten är att det statliga vattenbolaget Mekorot ska bygga ett nytt avsaltningsverk i Ashdod, söder om Tel Aviv. Där ska produceras 100 miljoner kubikmeter dricksvatten per år.

Observera att dricksvatten är världens mest eftersökta ”råvara”, som i framtiden blir viktigare än olja.

Därför fortsätter Israel att satsa på storskalig avsaltning av havsvatten.

Nu har också bygget av en ny avsaltningsanläggning startats i Sorekområdet nära Tel Aviv. Den blir den största av Israels stora anläggningar när den är färdig 2013 och sägs kunna producera vattnet till en kostnad av endast ca 4 kronor per kubikmeter.

Landets första stora anläggning i Ashkelon producerade efter starten i oktober 2006 100 miljoner kbm och detta har sedan ökat till 111 milj. kbm.

Den avsaltningsteknik som används i Israel bygger på omvänd osmos med membranteknik, vilket är energisnålare och miljövänligare än den destillationsmetod som används exempelvis i Saudiarabien. Samtliga anläggningar har utvecklats av IDE Technologies.

I frontlinjen även inom IT

Men även inom IT-området befinner sig Israel i utvecklingens frontlinje. Det ena amerikanska företag efter det andra flyttar sin forskningsenhet till Israel. Det senaste är datorföretaget Dell, som öppnar utvecklingscenter i landet.

Det nya centret baseras på det datalagringsföretaget Exanet, som Dell förvärvade under 2010 och som ska ägna sig åt utveckling av framtida lagringssystem och ”Cloud computing” lösningar för Dells datorer.

Även Intel investerar 2,7 miljarder dollar i Kiryat Gat - trots den turbulenta amerikanska ekonomin. Likväl har den amerikanska IT-jätten beslutat att investera ännu mer dollar i sin anläggning i staden Kiryat Gat, där Intel redan i dag har ett  stort produktionscentrum för sina processorer. Intels nya fabrik ska producera här den så kallade 22-nanometer teknologin, vilken förväntas göra morgondagens datorer snabbare, kompaktare och lättare.

Intel betraktar, likt många andra globala företag, Israel som ett av sina viktigaste centers för teknologisk innovation. Vilket understryks av det faktum att Intels första utvecklingslaboratorium utanför USA öppnades i Haifa redan 1974. Microsoft finns sedan 1989 i Israel, inspirationskällan för nya innovationer, enligt Bill Gates. 

Ett av världens största mjukvaruföretag, Oracle, köpte 2009 tio procent av det israelisk-amerikanska bolaget Mellanox Technologies, vars teknikcentrum ligger i Yokneam. Mellanox omsatte 153 miljoner dollar år 2010, motsvarande 1 miljard kronor. Man har ökat omsättningen med 30 % sedan 2009. Oracle vill med sin investering hindra konkurrenter från att ta över Mellanox, då Oracle är beroende av Mellanox teknik inom denna nisch.

Ericsson bygger 4G-nät i Israel

Medan Svenska Kyrkan uppmanar oss att inte köpa avokado och Jaffa apelsiner meddelar svenska Ericsson att Israels näst största mobiloperatör, Partner, har gett Ericsson uppdraget att uppgradera Partners existerande nät till 4G-kapacitet – vilket också blir det första israeliska nätet med denna teknik. Avtalet, som sträcker sig fram till 31 december 2014, inkluderar uppgraderingar, utbyte och expansion av vissa delar av Partners fasta och mobila nät, liksom löpande underhåll av dem. Partner kommer betala 100 miljoner dollar i ersättning för Ericssons tjänster, motsvarande 660 miljoner kronor. Nu undrar vän av ordning, hur många kilo avokado och Jaffa apelsiner kan man köpa för den summan?

Huvuddelen av nätets uppgradering kommer ske under 2011 och 2012.

Men Israel agerar också i jordnära sammanhang både i pro-israelisk och anti-israelisk omgivning, Holland resp. Polen

Bussbolag erövrar Europa

Egged Bus, som år 1933 startades som ett kollektivt företag, samägt av bolagets chaufförer, driver nu 400 busslinjer i Israel och är därmed det största i landet och räknas också bland de större i världen. Nu har företagets europeiska dotterföretag tecknat ett åttaårigt avtal med staden Amsterdam, värt 4,5 miljarder kronor, om att driva dess förorts- och grannstadslinjer. 250 nya bussar ska sättas in i trafik.

Tidigare har Egged tecknat avtal med Polen för att sköta driften av 1 400 bussar i städerna Warszawa, Krakow och Bydgoszcz.

Jag kunde leverera 100-tals flera positiva nyckelfall, som de svenska massmedierna tiger om. De läsare som tror att svensk journalistik är opartisk och neutral har naiva illusioner.

Anders Borg - ingen naiv hatodlare

Sveriges finansminister Anders Borg hör till de få som inte är naiv. Han har haft enskilt samtal med Stanley Fischer, Israels Centralbankschef, i samband med Economic Forum i Davos. Borg & Fischer var säkert överens om hur man håller den årliga inflationen under 3 % (Israels 2,7 och Sveriges 2,9) och hur man skall nå målet 2 %.

Antagligen var Borg mest nyfiken på Israels imponerande tillväxt på 7,8 %. Vilket bekräftades med en svensk studieresa till Israel, ledd av Kungliga Vetenskapsakademin och det svenska näringslivets toppar.

”Israel ligger långt fram ifråga om att skapa innovationer och nya tillväxtföretag av hållbara idéer”, sammanfattade delegationens ledare Marcus Wallenberg sina intryck.

Avslutningsvis, en högst privat reflektion:

Tänk, om Hamas, Hizbollah och El Fatah skulle samarbeta i stället för att bekämpa Israel - ja, då skulle palestinierna leva i välstånd i dag!

Vilket sannerligen är en naiv dröm, som dock borde ge alla hatodlare en ordentlig tankeställare.

Imi Markos