Perception à la Imi Markos

Koranen inför rätta

Koranen inför rätta och bränns på bål av förvirrad pastor.

Koranbrännaren Terry Jones, den ökände pastorn i Florida, saknar såväl självkritik som kännedom om kristendomens historia. Annars hade han inte agerat som han gjorde i Dove World Outreach Center, där hans sekt indoktrineras. Nej, då hade han också ställt de kristnas Bibel, framförallt Det Nya Testamentet, inför skranket. Eller hur?

Det hävdar åtminstone islams nyktra mullor och ironiserar över fader Jones förvirrade rättegång.

Upplopp efter orättfärdig rättegång

Pastor Jones arrangerade en virtuell rättegång, där han anklagade Koranen för brott mot mänskligheten, eftersom profeten Mohammed med Koranens hjälp hetsar till krig mot “de otrogna”. Alltså vi otrogna kristna, som har valt fel väg till himmelen.

Den enväldige domaren Jones fann naturligtvis Koranen skyldig och straffet blev offentlig bränning av islams heliga skrift.

Följden blev att fanatiska islamister protesterade, startade demonstrationer, angrep FN-anställda i Afghanistan och flera människor dödades. Bland annat en svensk i FN tjänst.

Glömmer sin egen historia

Den kristna världen är förstås upprörd och fördömer både Koranbränningen och våldet i islams namn i Afghanistan. Men märkligt nog glömmer de kristna att nämna kristendomens historiska brott i sammanhanget.

Enbart i Florida, Jones egen hemstat, utrotade spanjorer, hetsade av sina jesuitpräster, majoriteten av träskindianerna (seminolerna), trots att dessa stod på en hög kulturell nivå.

Sedan kom anglosaxarna med sina frireligiösa pastorer och gjorde processen kort med de flesta indianstammarna i Nord-Amerika. Indianernas eget “holocaust” fullbordades sedan av spanjorer och portugiser (assisterade av fransmän och holländare) i Mellan- och Sydamerika. Hästen, geväret och Bibeln var deras vapen.

Nu ryktas att mullorna i Iran har räknat ut att sammanlagt 100 miljoner indianer föll offer för de kristnas välvilliga mission. Från Alaska i norr till Eldslandet vid Argentinas sydspets i söder. Indianerna bland alligatorerna i Everglade träsket var svårast att besegra.

Vitbok med reservation

Mullorna planerar dessutom att publicera en vitbok, som sammanfattar kristendomens 2000-åriga brott; korstågen, inkvisitionen, koloniseringen (assisterad av den anglikanska kyrkan och jesuiterna), slavhandeln, påven Pius XII:s “samarbete” med Hitler etc.

Undras hur mullorna ska skildra de två sistnämnda händelserna?
Visserligen är det sant att påven Eugenius IV sanktionerade och välsignade slavhandeln år 1441, men det gjorde också profeten
Mohammed cirka 160 år senare.
,
Närmare 50 miljoner svarta slavar forslades enbart över Atlanten till olika amerikanska stater och i denna omänskliga hetsjakt skötte arabiska muslimer ofta den första delen av jobbet. De fångade svarta män och kvinnor plus fixade försäljningen till de vita mellanhänderna (slavskeppens kaptener), vilka sedan slutförde leveransen och affärerna. Nåja, i den mån det gick, eftersom på vägen till Amerika dog ungefär 10 miljoner slavar av den tortyrliknande behandlingen.

De kristna kaptenerna hade dock rent samvete. De hänvisade alltid till påven Eugenius´ ord: “Till var och en, som deltaga i detta slavkrig skall fullständig förlåtelse givas för alla hans synder…”

Pius XII: s tvivelaktiga roll under Hitler-tiden ackompanjerades av ett muslimskt kryperi för Hitler, signerat Stormuftin i Kairo 1941. Det var han som skulle bädda för Rommels seger i öknen och därmed ordna oljan åt  den tyska armén. Dessbättre krossade den brittiske generalen Montgomery Stormuftins och Hitlers planer.

Syndernas förlåtelse

Syndernas förlåtelse  - i profitens eller profetens namn?

En klen tröst i sammanhanget är att överlevarna i Florida, de 3000 seminol-indianerna, har skött sig överraskande bra i sina reservat och har förvaltat sina casino-rättigheter mer än väl, vilket är USA:s sätt att be om ursäkt för sina synder i det förflutna.

För några år sedan lyckades seminolerna köpa restaurangkedjan Hard Rock Café för 6,5 miljarder kronor, inkluderande 124 restauranger, fyra hotell och två konsertlokaler världen över.

Vad tycker Terry Jones om denna revansch? Om de vilda som skulle frälsas? Ja, de blev sannerligen frälsta. Dock inte av den allsmäktiga Mammon. Seminoler använder inte sina vinster i klassisk amerikansk anda.

Tvärtom!  En stor del av överskottet går till fri sjukförsäkring, kostnadsfri utbildning och till “medborgarlön” för stammens medlemmar.

Snart har kanske USA:s indianer tillräckligt med pengar för att köpa tillbaka sitt land…!?

Imi Markos