Perception à la Imi Markos

Ödesdigra schackdrag

Den osynliga maktsfärens ÖDESDIGRA SCHACKDRAG gycklar med världens historiska händelser…

Redan år 1914 omnämndes Standard Oil i Kongressens protokoll som “skuggregeringen”.

Det betonas av Ellen Hodgson Brown i boken “Bankerna & Skuldnätet”.

Har den svenska ekonomiska eliten läst denna avslöjande bok, som presenterar finansvärldens osynliga maktsfär ledd av Rockefeller/Morgan-syndikatet?

"Världsregering" som sponsrade ryska revolutionen

Föga troligt - eftersom våra ekonomer aldrig tycks ta med denna osynliga maktsfärs olika schackdrag i sina beräkningar. Detta trots att syndikatet numera fungerar som ett slags inofficiell “världsregering” med överstatlig suveränitet.

Det kan du läsa i en annan avslöjande bok “Den sanna historien om BILDERBERGGRUPPEN” av spanjoren Daniel Estulin, en av de prisvinnande undersökande journalisterna i världen.

Hur många i det svenska ekonomiska etablissemanget tror du har läst boken? Och hur många tror du har satt sig in i  Bilderberggruppens göranden och låtanden. Gruppen är grundad av världens ledande bankirer och företagsjättar med David Rockefeller i spetsen på Hotel de Bilderberg, Oosterbeck, Nederländerna år 1954?

Tro´t eller ej, men syndikatets och senare gruppens medlemmar har “dribblat bort” de flesta officiella besluten och styrt händelserna efter det egna scenariot. Ta bara USA:s Högsta domstols antitrustbeslut, som 1911 skulle splittra monoliten Standard Oil. Istället bildades 38 nya oljebolag inklusive Exxon, Mobil, Amoco, Chevron och Arco, och Rochefeller-familjen fortsatte i hemlighet att kontrollera dem genom att äga majoriteten av deras aktieröster.

Inte nog med det! Rockefeller-familjen och andra amerikanska bankirfamiljer sponsrade till och med den ryska revolutionen - hur otroligt än det kan låta. Kapitalismens främsta jättar var faktiskt bolsjevikernas, Lenins och Trotskijs välgörare.

Olja och energi
fick Rockefeller och Stalin att samarbeta

Man kan naturligtvis undra: Varför var Rockefeller & Co så angelägna att störta den ryska monarkin och hjälpa sina potentiella fiender? Svaret är lika betydelsefullt i dag som det var för hundra år sedan: Olja och energi!!

Före den bolsjevikiska revolten hade Ryssland överträffat USA som världens ledande oljeproducent. År 1900 producerade de oljemättade Bakufälten, där även den svenska Nobel-familjen var involverad, mer råolja än USA och 1902 producerade de mer än hälften av den totala världsproduktionen.

John D. Rockefeller, en profitpräglad visionär, räknade kallt med att revolutionens kaos skulle ödelägga och förstöra den ryska oljeindustrin. Och han räknade rätt. År 1922 var hälften av Baku-källorna overksamma och den andra halvan fungerade nätt och jämt, därför att de saknade tekniken att göra dem funktionsdugliga.

Alltså, revolutionen eliminerade effektivt den konkurrens, som den amerikanska oljeindustrin utsattes för från Ryssland under flera år tills Standard Oil kunde gå in och ta över en del av den sovjetiska oljebranschen.

Rätt gissat! Den fruktade kommunisten Josef Stalin och den kallhamrade kapitalisten John D Rockefeller samarbetade under “det röda täcket”. De nonchalerade fullständigt i den ideologiska fasaden.

I början av 1940-talet var produktionen vid Bakufälten i full gång och levererade bränsle till den pånyttfödda röda armén i kriget mot Tyskland. Och Hitler ute efter denna oumbärliga produktion Den tyske diktatorn ville nå Baku via Stalingrad, som hade stort symbolvärde. En seger vid Stalins stad var lika viktig för Hitler som oljan. Men i stället för seger blev det nederlag, som samtidigt blev vändpunkten för andra världskriget den 2 februari 1943. Paulus 6:e armé var krossad och vägen till det oljerika Kaukasien spärrad. Hitler utan olja kunde bara retirera.

Men långt dessförinnan behövde Wall Street-bankirerna ha starka ledare, som kunde leverera kaos och därmed stoppa oljeproduktionen via en framgångsrik revolution i Ryssland. Och de investerade i Vladimir Uljanov Lenin och Lev Trotskij. Den senare bodde faktiskt som flykting i New York 1917. Och där mottog han order att omedelbart återvända till Ryssland - eftersom förhållandena var nu mogna för en revolution.

Med 10 000 dollar för “resekostnader”, lämnade Trotskij New York den 24 mars 1917 på S/S Kristianiafjord, tillsammans med 275 kommunistiska revolutionärer. Under beskydd av den amerikanske kommunisten Lincoln Steffens, som var John D. Rockefellers sändebud.

Observera att dessa 10 000 dollar var den viktigaste åtalspunkterna när Trotskij sedermera anklagades och utmanövrerades av Stalin. Röda Arméns skapare utpekades som en simpel USA-spion och lönnmördades år 1940 i Mexiko, där han bodde i exil hos konstnärsfamiljen Rivera/Kallo......

Stoppade världens största innovation

Som sagt, Rockefeller/Morgan-syndikatet var före sin tid år 1917. Det såg tidigt mycket mer än dåtidens ekonomer och förstod redan vid sekelskiftet att uppfinningen av bilen och bensinmotorn gav syndikatet ett verkligt strupgrepp på energibranschen.

Den internationella strategen Henry Kissinger, aktiv medlem i Bilderberg-gruppen, skulle långt senare säga att den som kontrollerade oljan kontrollerade världen. Vilket också stämde så länge världen fick sin drivkraft från olja, och oljekartellen avsåg uppenbarligen att fortsätta på det sättet.

Observera dock att i början på 1900-talet var enligt uppgift energigeniet serben Nikola Tesla mycket nära att utveckla “fri energi”, som skulle vara oberoende av både fossila bränslen och fysiska ledningar. Men Tesla hade olyckan att vara finansierad av J. P. Morgan, som tidigare tjänade stora pengar på Teslas olika patent för den moderna växelströmstekniken, vilka banade vägen för den andra industriella revolutionen.

Den här gången backade emellertid J. P. Morgan. När han fick veta att det inte skulle finnas något sätt att ta betalt för den nya energin, avbröt han finansieringen av Teslas nya projekt. Dessutom vidtog han åtgärder för att försäkra sig om Teslas finansiella ruin.

Så stoppades alltså världens största innovation genom alla tider!! Enligt Ellen Hodgson Brown.

Hennes och Daniel Estulins bok vimlar av den osynliga maktsfärens okända och ödesdigra schackdrag. Antagligen hånar dessa schackdrag alla officiella diagram och prognoser, som bygger på den synliga och etablerade maktsfärens beslut. Beslut som plikttroget återges i handelshögskolornas kurslitteratur världen över.

När ska Hodgson Browns och Estulins böcker, som utmanar den godkända kurslitteraturen, bli obligatorisk läsning på våra högskolor? Gårdagens dammiga kunskaper vidgar knappast elevernas vyer inför morgondagen?

Imi Markos

Denna artikel publicerades första gången i tidningen Alumni (Handelshöhskolans i Stockholm Kamratförenings tidning i janurai 2011.