Perception ā la Imi Markos

Förläng och förstärk sinnena

Att hävda att människan är "skapelsens krona" känns en smula pretentiöst, när man betänker att vi - Homo sapiens - precis har klivit på tåget. Ty om vi jämför jordens utveckling med en tågresa, där "The Big Bang" var i Narvik och tåget just nu har anlänt till Lunds station, så klev "Homo sapiens" på tåget 50 meter från perrongen. Med det perspektivet är det klädsamt med en smula ödmjukhet.

Hur det än förhåller sig med "skapelsens krona" utgör människan ett dominerande utvecklingssteg på planeten Jorden. Begreppet "Homo sapiens" syftar på att vår art drivs av kunskap. Men vad är kunskap? 

Renässansmänniskan Leonardo da Vinci, här avbildad av konstnären Staffan Tolsén, ansåg att "all kunskap kommer från vad vi känner". Leonardo menade att de mänskliga sinnena är förutsättningen för all kunskap - synen, hörseln, luktsinnet, känseln, balanssinnet och "det sjätte sinnet". Därför menar jag att Homo perscipiens - den varseblivande människan - ger en bättre beskrivning av Homo sapiens 400.000 år efter det att vår art utvandrade från Afrika och inledde erövringen av resten av Jorden.

Vad som egentligen händer är, i ett rent mänskligt perspektiv, följden av hur vi förstärker och förlänger våra upplevelser med hjälp av sinnena. I dag handlar det om hur vi i övergången från industrisamhällets teknik-förlängning och teknik-förstärkning av våra balans- och styrsinnen, som under ett par sekel medfört en exempellös produktivitet och rörlighet, är på väg in i medvetandesamhället, som karaktäriseras av att vi nu förmår förlänga och förstärka våra syn- och hörselupplevelser, vår perception och våra relationer, oberoende av tid och rum med hjälp av ny informationsteknik. 

Fortsätt gärna till kunskapsalliansen Kreaprenörs hemsida och lär dig mera om vår perceptionsmodell CrossSensor.  
            
Imi Markos
Klicka gärna och e-posta dina tankar om "människan som skapelsens krona".