Perception à la Imi Markos

INDIEN-brev 5
Allting började i Indien, där allting är heligt!

Var inte förvånad!

Indiens och Keralas IT-framgångar började redan för 2400 år sedan. Egentligen påminns vi varje morgon om denna historiska start, fast det är inte många av oss, om ens någon, som tänker på det.Men tänk efter! Väckarklockan ringer och urtavlan visar de indiska siffrorna; 6, 7 eller 8.... Dags att stiga upp!

Vadå indiska?

Just det, urtavlans siffror eller talsymboler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 har sitt ursprung i Indien, där de tillkom omkring 400 år före Kristus. Sedan spreds de till Persien och till det arabiska väldet. Varpå araberna introducerade dem i Europa på medeltiden. Därför tror majoriteten i Sverige och resten av världen att siffrorna är arabiska. Vilket är felaktigt!
De som dessutom studerar de vediska böckerna vet (!!) också att under åren 300-500 efter Kristus blomstrade den hinduiska kulturen, vars vetenskapsmän uppfann decimalsystemet.

Och under de gångna 1500 åren har indierna, inte minst keraliterna, fortsatt att vårda sitt matematiska arv. Observera att även schack härstammar från det indiska spelet Shatranj eller Chaturanga, kring 600 efter Kristus.

Det är alltså ingen tillfällighet att 2007 års världsmästare i schack är indiern Wiswarathan Anand, som äntligen lyckades bryta den ryska dominansen inom detta intelligenta spel med matematiskt släktskap. Därmed frångår jag mitt tidigare löfte att inte beröra Indien i största allmänhet i mina brev, som huvudsakligen koncentrerar sig på delstaten Kerala.

36 % av NASA: s anställda är indier

Ja, många spel och lekar, som dagens indiska barn ägnar sig åt har faktiskt kluriga matematiska förankringar.  Även den indiska dansen har som pedagogisk hjälpmedel inslag av matematik.

 

Det påstås att för indiska barn utgör det binärasystemet, ”nollor” och ”ettor”, som datorn bygger på, inte något problem. Det är lätt som en plätt, säger ungarna i Indien! Det är inte alls underligt att 36 % av den amerikanska rymdforskningen NASA:s anställda är indier. I Indien utbildas årligen 400 000 ingenjörer, varav 150 000 inom IT.

Det är inte enbart deras matematiska och vetenskapliga skicklighet som imponerar på amerikanarna utan även deras psykiska balans i pressade situationer.  Medan amerikaner lägger sig hos sina hjärnskrynklare, när de blir stressade, intar indierna lotusställning och utför sina stiliserade yoga-poser med djupandning och meditation.  Därmed får de automatiskt ett kroppsligt och andligt välbefinnande.

Många av våra medresenärer kom till Varkala uteslutande för att delta i yoga-kurser under ledning av erfarna yogis. Det finns en uppsjö av högklassiga kurser av varierande svårighetsgrader på klippans strandpromenad och eleverna övar i allmänhet ute i det fria, på gräsmattan eller på sandstranden. De flesta backpackers från väst söker sig hit för att förnya sig med yoga och meditation.

Det började med Beatles pilgrimsfärd

Den västerländska ungdomens relation med den indiska mystiken började redan 1967, då Beatles inledde sin historiska pilgrimsfärd till vishetsläraren Maharishi Mahesh Yogi för att lära sig just konsten att meditera genom yoga.

Efter Beatles besökte en lång rad berömdheter Maharishis ashram (öppet kloster) och de återanpassade världen till Indiens mystik. 

En indisk långhalsluta, en så kallad sitar i Beatleslåten ”Norwegian Wood” blev mer eller mindre den symboliska upptakten till Flower Power- rörelsen eller Hippietiden, som nådde kulmen i musicalen Hair (1968) och i Woodstock-festivalen (1969). 

Det var då den västerländska ungdomen sa definitivt adjö till sin föräldergeneration och började leva sitt eget liv. Ungdomskulturen, inspirerad av Indien, var född!

300 miljoner Yoga-utövare

I dag finns det cirka 300 miljoner yoga-utövare i världen – utanför Indien!

Och Maharishi med sin Transcendent Meditation™ har skaffat sig trogna anhängare i över 100 länder. Och i hans släptåg har flera indiska gurus lyckats ”förhäxa” väst, bland annat genom att koordinera de mystiska veda-skrifterna med kvantfysikens mystik.

Det har resulterat i en ohelig allians mellan hinduismens vise i öst och kvantfysikens frontfigurer i väst. Det är ett omdiskuterat nätverk mellan tro och vetenskap, som retar gallfeber på västerländska intellektuella och som misskrediteras med beteckningen ”flummig New Age-trend”.

Det indo-vetenskapliga nätverket avfärdar dock ”stämplingen” och går till motangrepp med följande argument:

Västländerna får skylla sig själva. Utöver en sekulariserad värld, som präglas av materialism och kommersialism har de ingenting att erbjuda ungdomen, vars själsliv är utarmat och saknar näring. Och ungdomar, som söker mening i livet, dras gärna till mystiska förklaringar. Detta ”ologiska” medvetande börjar växa fram allteftersom väst kommer i kontakt med öst. En ny medvetenhet, som Beda Griffith, munken i Kerala, sammanfattar så här i boken ”Äktenskapet mellan öst och väst”:

- Den vetenskapliga materialismen, som dominerade artonhundratalet, är på nedgång och en ny tid av andlig vishet börjar gry. Den västerländska vetenskapen har själv berett vägen för detta. Den ”vetenskapliga” världsbilden, som varit förhärskande alltifrån Sokrates tid, säger att världen är en objektiv verklighet utsträckt i tid och rum och den kan betraktas objektivt av en utanförstående mänsklig observatör. Denna världsbild har nu kollapsat under trycket av vetenskapen själv. Newtons universum, av fasta kroppar, som rör sig i rum och tid, har gett plats för en syn som präglas av kvantmekaniken och relativitetsteorin.

I mikro- och makrokosmos gäller inte Newtons fysik!

Verkligheten är bara en illusion…

Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, David Bohm och andra ledande kvantgiganter har avslöjat för världen:

Det fysiska universum är egentligen inte fysiskt. Det fasta materien är i själva verket är ett slags förfinad gas (rent av ”tomhet”), som snarare mer liknar information, intelligens eller medvetande än materia.  Och det precis så som de tidiga Veda-böckerna påstår att den fysiska verkligheten bara är en illusion, dvs maya på sanskrit. 

Kvantfysiker har också avslöjat att varje mikropartikel hänger ihop eller är beroende av den stora helheten och har bekräftat den holistiska livssynen, vilket även den tibetanska buddhismen hävdar. Därför säger många av dagens indier med Vandana Shiva i spetsen så här:

Majoriteten av de västerländska vetenskapsmännen har under den gångna industriepoken fullständigt nonchalerat denna globala helhetssyn. De har inte tagit ansvar för sina uppfinningars katastrofala biverkningar (bland annat utsläppen av koldioxid) med påföljd att jordklotet håller på att haverera - på grund av den globala uppvärmningen. Visserligen har de nu vaknat ”fem minuter i tolv”, men de passar samtidigt på att även anklaga de uppåtgående indierna som skyldiga. Vilket naturligtvis är en grundlös anklagelse.

Vilseledande om Indien

Per J. Andersson, Vagabonds chefredaktör och Sveriges främsta Indien-kännare, dementerar med kalla fakta västs vilseledande propaganda:

- Visserligen ökar bilismen och elkonsumtionen dramatiskt i takt med medelklassindiernas förbättrade ekonomi, men trots detta är Indiens per capita-utsläpp av växthusgaser – 0,9 ton per år – knappt en fjärdedel av världsgenomsnittet och bara en tjugondel jämfört med genomsnittsamerikanen.

- Jämfört med storproducenterna av utsläpp – Nordamerika och Europa – är varje indiers bidrag till den globala uppvärmningen minimal.

- Indien, som har 17 procent av världens befolkning, står för bara 5,4 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Fram till 2050, då Indiens ekonomi spås ha blivit världens näst största efter Kinas, väntas landets andel av utsläppen i världen ha ökat till 9,4 procent.

- En förklaring till Indiens relativt blygsamma andel av världens utsläpp är att det vid sidan av den 300–400 miljoner stora medelklassen finns 700 miljoner indier som sällan eller aldrig åker bil och skoter och inte har energikonsumerande kylskåp och luftkonditionering. Medelklassen har heller inte, även om de skulle ha råd, diskmaskin, tvättmaskin och dammsugare. De låter sin disk, tvätt och skit tas hand om av hemhjälpen, som utför sysslorna manuellt. (Obs! Städningen av vårt hotellrum gick till på samma sätt.)  I Indien regerar fortfarande diskborsten, sopkvasten och tvättkaret.

- Samtidigt är Indiens regering förmodligen den enda i världen som har ett särskilt departement för alternativa energikällor. Indien är i dag världens fjärde största producent av solenergi och en av världens största producenter av el från vindkraft. Expansionstakten är stor. 2006 ökade vindkraften med 35 procent och indiska energiföretag har gjort strategiska uppköp av danska och tyska energiföretag.


I Kerala stängdes elektriciteten av varje eftermiddag 1-2 timmar av sparsamhetsskäl – fast hotellen och sjukhusen garderade sig med egna ackumulatorer.

I sammanhanget bör också nämnas att Indien med undantag av kycklinguppfödning har saknat hittills industriell animalieproduktion. Numera producerar man kött för export. Och en liten affärselit börjar kopiera de västerländska sederna. Annars avstår hinduer från att slakta eller att äta kött – en majoritet av befolkningen är vegetarianer. Därmed är de vägvisare i en livsstil, som bättre värnar om relationen mellan människa, djur och natur.

I Kerala serverades underbara och välkryddade vegetariska rätter, som jag återkommer till i mitt sjunde Indien-brev.

Alltför idyllisk bild!

Det kan hända att jag målar upp en alltför idyllisk bild av Indien i allmänhet och Kerala i synnerhet.  Naturligtvis borde jag skriva mer om de fattiga och den del av befolkningen, som uteslutande ägnar sig åt kommersialism och som hyllar guden Mammon.  Indier räknas som ett av de skickligaste affärsfolken i världen.

– Dessa indier eller keraliter struntar i veda-skrifterna eller hur? Deras tankar kretsar endast kring tre ord: Köpa, sälja och pruta!

Med dessa tuffa ord utmanade jag min samtalspartner och informatör Tayapa, vårt hotells operationsmanager. Men han avvisade min teori:

– Det kan hända att vårt kommersiella liv ger ett ytligt intryck, precis som i väst, men denna till synes ytliga livsstil rubbas varje dag av en lång rad traditioner, som inte går att svika i våra storfamiljer – även om vi får allt fler små familjer, där ”kontrollen” inte längre är så sträng.  Vi påminns dock hela tiden om olika heligheter, som vi måste ta hänsyn till.

Ingenting är heligt – allting är heligt!

I väst, där ingenting är heligt längre, ler vi med milt överseende åt denna attityd, men det förestående klimathotet tvingar även oss att tänka om. Våra miljöaktivister börjar rent av acceptera hinduismen, som vidhåller varje skapat tings helighet.

* Jorden är helig, och ingen plöjning, sådd eller skörd kan äga rum utan en religiös rit.
* Att äta är en helig handling, och varje måltid uppfattas som ett offer till någon av gudarna.
* Vatten är heligt, och ingen religiös hindu tar ett bad utan att åkalla den heliga kraften i vattnet. (Vårt badrum i Varkala var förberett för denna ceremoni med olika hinkar).
* Luften är helig, den pulserande andningen i allt liv kommer från gudomliga krafter och upprätthåller alla levande varelser.
* Elden är helig, särskilt dess källa, solen, som bringar ljus och liv till alla varelser.
* Växterna är heliga, synnerligen vissa trädarter som tulsi- och banyanträdet.
* Djur är heliga, särskilt kon, som likt en moder ger av sin mjölk, men också elefanten, apan och ormen.
* Slutligen är människan helig, varje människa är en manifestation av gudarna – framförallt en vis guru.

Naturligtvis känns allt denna helighet främmande för oss i väst, där vi sätter en ära i att krossa alla tabun, men nu är även vi illa tvungna till att åtminstone visa respekt (!) för miljön; sol, luft, vind, vatten, växter och djur. Vi har inte längre råd att plundra naturen.

I Kerala går man ännu länge och allt fler människor talar numera om Grön Yoga.

Vad är Grön Yoga?

Grön yoga hämtar inspiration från naturen och värnar om miljön. Den yogiska principen ”ahimsa” (”icke våld” eller ”vägran att skada”) grundar sig sedan 5 000 år tillbaka på vördnad för livet och naturen. Grön Yoga vill främja ekologiskt medvetna val och livsstil.

Historiskt sett har yoga utvecklats i en nära relation till djur och natur. Namnen på olika yogaställningar såsom berget, trädet, gräshoppan, kråkan och så vidare påminner oss om att yoga har inspirerats av djur och natur.

Vår hälsa är beroende av ren luft, rent vatten och ren mat, men i dag är jordens ekosystem i fara. Genom köp av miljöfientliga kläder och besprutad mat riskerar vi att vara en del av problemet i stället för en del av lösningen.

Grön Yoga vill lära oss att leva i balans inte bara med oss själva, utan också med vår omgivning genom att skapa en hållbar relation till vår miljö.

Friskvård med Ayurveda

I sammanhanget får vi  inte heller glömma bort den traditionella hälsovetenskapen och behandlingsformen Ayurveda, som lär kommer från Kerala. Ayurveda, som betyder ”kunskap om livet”, är en urgammal friskvårdsterapi, som också går ut på att hitta harmoni mellan kropp och själ. Och som först och främst sätter den enskilda människan i ett helhetssammanhang. 

Ayurveda behandlar alltså människan och inte sjukdomen, som den västerländska skolmedicinen. Följaktligen täcker Ayurveda allt, från individanpassad näringslära till olika typer av massage. En fullständig massagekur tar tre veckor, men det finns kortare också. Vårt hotell Krishnatheeram är ett centrum för Ayurveda.

Min fru och jag valde en typ av massage, som står för principen för rörelse och som sätter fart på blodcirkulationen, andningen och utsöndringen. Massören använde hävdvunna örtoljor och genom svepande knådning befriade han uppenbarligen kroppen från överflödiga vätskor. Omedelbart efteråt var vi omtumlade, men så småningom strömmade harmonin genom hela kroppen och mentalt kände vi oss starka … 

Mitt nästa Indien-brev handlar om ”Människans och djurens harmoniska liv i Kerala”.

Imi Markos
Huvudredaktör Kreaprenör®