Perception à la Imi Markos

Kina-breven

Hösten 2007 publicerade jag det tionde och sista brevet i min Kinabrevserie. Serien inleddes hösten 2006 före skeppet "Götheborgs" ankomst till Kanton och det svenska kungaparets besök i Kina. Och serien avslutades när "Götheborg" var tillbaka i hemmahamnen, välkomnad dit av Kinas president och det svenska kungaparet.

Avsikten var att ge en annan bild av de gångna 17 årens mirakulösa förvandling i Kina, än den som förmedlas via traditionella medier. Om det nu är möjligt att fånga bilden av ett land med 1,3 miljarder invånare(!) under ett besök - eller ens under en livstid!

Men en ärlig ambition slår tid och jag var naturligtvis väl påläst redan före avresan. Därefter har jag noga följt upp och kontrollerat varje intryck och varje erfarenhet, som jag återger. Och jag använder den "perceptionsmodell", som vi har tagit fram och med framgång har använt i kunskapsalliansen Kreaprenör® - den s.k. CrossSensor-modellen. I mina efterforskningar har också den tyske Kina-kännaren och journalisten Wolfgang Hirn varit en ovärderlig hjälp.

Jag har samtidigt startat en Dialog om Framtiden! För oavsett om du är medicinare, jurist, teolog, lärare eller kommunikatör, tekniker eller ekonom, politiker eller forskare - eller bara sökare i största allmänhet - måste du kalkylera med Kina i framtiden.

När du tagit del av mina Kina-brev i serien nedan är du välkommen att höra av dig.

KINA-BREV SERIEN

Kina-brev 1 - Miraklets ansikten
Kina-brev 2 - Entreprenören ersätter rebellen
Kina-brev 3 - Tecken gynnar kreativitet
Kina-brev 4 - Opiumkriget spökar
Kina-brev 5 - Kinesiskt brobyggeri
Kina-brev 6 - Lång kunskapstradition
Kina-brev 7 - Hittar han någon att gifta sig med om 20 år?
Kina-brev 8 - Kinesisk hälsovård och bioteknik visar vägen
Kina-brev 9 - Västerås bakom folkbilen Geely!
Kina-brev 10 - Världens hungrigaste jätte kräver för mycket!