Perception à la Imi Markos

Imi Markos in Memoriam


Imi Markos avled den 19 februari 2013. Han skulle fylla 81 år i augusti. Inläggen i denna blogg är skrivna från 2008 till hans död. Det senaste inlägget om Rabindranath Tagore skrevs veckan före hans bortgång. Med samma skärpa och originalitet analyserade Imi så skilda ämnen som denne Nobelpristagares från 1913 verksamhet, Björn Ranelids recension av Zlatans bok, Radiohjälpen som stärker vårt hycklande samvete och varför det inte finns några huliganer i rugby.

Imi kallade sig själv en oäkta son till Stalin och Hitler. Minnena från att som liten tillsammans med sin mamma ha varit på väg till Auschwitz och i sista stund ha blivit räddad genom att fadern lyckades få sin familj ut från krigets Ungern fanns kvar i honom under hela hans liv och präglade hans gärning som undersökande journalist. Det raseriet hittar man i hans recension av Göran Rosenbergs bok om sin pappa, vars liv också präglades av att han undgick nazismens gaskammare. Och man hittar det i hans skoningslösa avslöjanden om hur familjen Rockefeller och Bilderberggruppen manipulerar världen än idag. Recensionen av Rosenbergs bok publicerades bara några veckor innan denne fick 2012 års Augustpris. Imi var alltid både aktuell och intrikat på samma gång. En svårslagen kombination.

Jag, som hade förmånen att arbeta med Imi åren 2000 - 2013, när vi tillsammans byggde upp kunskapsalliansen Kreaprenör för att sprida kunskap om vad som verkligen händer i vår tid, kommer alltid att hedra hans minne genom att arbeta vidare i Imis anda.

Se också Aftonbladet om Imi Markos.

Lars-Olof (LO) Landin
Ordförande Kreaprenör

P.S. Jag tar personligen fr o m nu emot kommentarer och information som skickas från denna blogg.   

Studera Rabindranath Tagore

Känner skolminister Björklund till Rabindranath Tagore? Det borde han göra anser jag. Vad anser du själv efter att ha läst detta?

Jämställdhetens grymma fiasko!

Gråtande barn, föräldrar som klagar och bidrag som dras in. Jag menar att ett fiasko måste kallas för ett fiasko.  De svenska jämställdhetsivrarna har hjälper vare sig den breda massan eller eliten. Snarare tvärtom. 
Läs själv och ge mig dina synpunkter

Krigsförbrytare eller hedersmedborgare

Den tyska bussfabriken Büssings fd direktör Rudolf Egger står i centrum i Göran Rosenbergs senaste bok "Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz", som handlar om Görans far David Rosenberg. Att Rudolf Egger efter kriget utses till hedersledamot är en skamlös händelse, som slutligen leder till att David Rosenberg tar sitt liv i Södertälje. Hur kan Nobelpristagaren Imre Kertész förbise denna historia, frågar jag mig i detta mitt senaste debattinlägg. Läs själv och kommentera.

Ny brevserie - denna gång från USA

Jag har sommaren 2012 avslutat min tredje brevserie, denna gång från USA.

Du är välkommen att följa och kommentera mina intryck från min resa till Florida.

Då flyger vi. Välkommen ombord

Vilseledande om den arabiska våren

Revoltörerna följer överallt ett gammalt tankemönster, dvs de revolterade i Allahs och Muhammeds namn. De har dock inte propagerat för ett paradigmskifte, som kännetecknar äkta revolutioner. Snarare tvärtom! De utnyttjar bara demokratins frihetsideal för att förverkliga sina egna muslimska drömmar kantade med stränga sharialagar, kvinnoförtryck och judehat. Läs mera här

Dessutom är missförstånden monumentala vad gäller Israel-Palestina konflikten. Jag försöker reda ut begreppen i min andra Arabisk vår?-artikel.

Världens bästa bollbegåvningar finns på Balkan!

Inte att förglömma i sammanhanget är att Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna, enligt många, Zlatan Ibrahimovic också han härstammar från Balkan. Har dessa högväxta människors framgångar i de nämnda sporterna någon rasbiologisk förklaring? Förmodligen väger arvet tyngre än de sociala villkoren och miljön. Och glöm inte att dessa juggostjärnor glänser -  trots inbördeskrig och dåliga träningsmöjligheter under många år på 1990-talet. Något att fundera över. Läs hela artikeln här.

Medvetandet existerar !!!

Tre uppslag i den kända tidskriften Time utmanar den "sekulariserade diktaturen" och gör det bl.a genom att påminna om den svenske författaren Artur Lundkvists upplevelser. Ditt medvetande lever vidare - trots att du rent fysiskt är “död”. Läs och kommentera.

"Zlatan för satan"

Visste du att majoriteten av landets invandrare tycker illa om Zlatan Ibrahimovic! Jag träffar många av dem, eftersom jag själv är invandrare. Jag anser att Björn Ranelid, som recenserade Zlatans nya bok i TV har fått det mesta om bakfoten. Läs själv och tyck till.

Jag tjänar inte

Nu har jag gjort det som många fler svenskar borde göra. Jag har läst Ekelöf. Alla har vi hört talas om Gunnar Ekelöf i skolan. Han är en av Sveriges kända diktare. Till namnet. Men de flesta har bara hört "att Ekelöf har skrivit". De har inte satt sig ner och verligen gått in för att läsa "vad han har skrivit". Gör man det rekommenderar jag dikten NON SERVIAM, som betyder "jag tjänar inte". Dikten passar bra för dig som vill få nya perspektiv i paradoxernas Sverige eller försöka stoppa världen ett ögonblick - och kliva av. Då rekommenderar dig att läsa jag tjänar inte detta land.

Varför finns det inga huliganer i rugby?

Efter att under hösten 2011 ha följt matcherna i VM i rugby frågar jag mig; varför har vi skapat en våldspräglad låtsasvärld i fotboll, som fylls med affekterade och hycklande glädje- och missnöjesyttringar? Det blir extra pinsamt i Norden, där människorna normalt beter sig lugnt och sansat under vardagarna på sina arbetsplatser, men förvandlas till stollar när de lämnar omklädningsrummet i arenorna, sätter sig på pressläktaren eller löser biljetter till supporterläktaren? Och varför finns det inga huliganer i rugby? Läs här.

Bli medveten om industrialismens våldtäkt

Hösten 2011 är här. Löven rodnar och gulnar. Och nu har jag tittat på Idol-TV och sett musicalen Hair på Stockholms Stadsteater. Och sedan har jag läst boken "Ur Vattumannes tid". Och det jag reagerar på är alla de tecken på en ny tid som vi nu upplever om vi tränar vår förmåga att förbättra kontakten med vårt MEDVETANDE. 
Läs min reaktion här.

Samma pinsamma säkerhet

I september 2011 har den ekonomiska krisen dominerat vad gäller tidningsrubrikerna. Vi läser om "slösaktiga" greker och "duktiga" tyskar. Men också rättegången mot läkaren på Karolinska, som åtalas för att ha tagit livet av ett barn som ändå skulle dö, har fått svensken att diskutera etik och moral. Därför vill jag som alltid röra om i debatten och gör härmed ett inlägg i debatten om "den pinsamma säkerheten", som jag anser kännetecknar "kunskapskapitalismen". Läs och skriv sedan till mig och säg vad Du tycker

Den konstnärliga friheten utmanas

Jag tar upp det heta ämnet “konstnärlig frihet” med utgångspunkt från konstnären Lars Wilks rondellhund, som (enligt honom) föreställer profeten Mohammed. Och jag gör en jämförelse med den nazistiska tidningen “Der Stürmer”, som karikerade judar och profeten Moses på 1930 och 1940-talet. Tidningens chefredaktör, som försvarade sig med “konstnärlig frihet”, dömdes likväl till döden i Nürnbergrättegången efter andra världskriget. Motiveringen var “brott mot mänskligheten genom hets mot folkgrupp”. Läs mer.

Nu utmanas vi åter av helhetssyntänkande.....

Jag har skrivit några "spännande" reflektioner kring världskongressen MIND EVENT i Stockholm i maj 2011, som behandlade helhetssyn, präglad av medvetandet. Jag påpekar nämligen att ledande svenska vetenskapsmän faktiskt var föregångare när det gäller helhetssyn, fast det är inte många svenskar som är "medvetna" om det. Läs här.

Vidare: Jag framhåller också att mitt första hemland Ungern, som idag skämmer ut sig med ultranationalistisk högerpolitik, rätt länge har lett utvecklingen vad gäller helhetssyn. Dessutom presenterar jag mannen som lanserade begreppet HOLON, grundstenen för ett holistiskt synsätt. Läs här.

Till råga på allt utmanas Koranen med Det Nya Testamentet, ett kontroversiellt inlägg som har retat många… Läs här.

“Skuggregeringar” och "kortslutningar" avslöjas

Jag avslöjar också världens “skuggregeringar”, som styr de globala händelserna, men som nästan aldrig omnämns i våra massmedier. Det sker genom två aktuella böcker. Det gör jag under rubriken "ödesdigra schackdrag".

Dessutom berör jag även mänsklighetens största tragedi dvs länken som inte fungerar i våra hjärnor. Det finns som bekant ingen kontakt mellan hypotalamus (där våra irrationella känslor påträffas) och neocortex (där vårt logiska förnuft hör hemma). Därför råkar vi ut för ständiga "kortslutningar". Läs mer om "Vetenskapen vid skiljevägen".

Kampen om MEDVETANDET

Det pågår en bitter kamp mellan två oförenliga grupper inför det stundande (eller pågående) Paradigmskiftet - mänsklighetens kanske största utmaning sedan begynnelsen. Likväl är det bara en ytterst liten del - högst 4 procent av jordens 7 miljarder invånare - som känner till KAMPEN - trots att den kan avgöra jordens öde. 

Men om KAMPEN överhuvudtaget skall bli intressant för "vanligt folk", måste enligt min mening, utmanarna av det existerande samhället börja fundera över den nya tidens moraliska och etiska riktlinjer.

Jag kommer hela tiden att fylla på med nya artiklar under rubriken "Kampen om Medvetandet" i vänstermenyn. 

Ett försök till ödmjukhet

Att hävda att människan är "skapelsens krona" känns en smula pretentiöst, när man betänker att vi - Homo sapiens - precis har klivit på tåget. Ty om vi jämför jordens utveckling med en tågresa, där "The Big Bang" var i Narvik och tåget just nu har anlänt till Lunds station, så klev "Homo sapiens" på tåget 50 meter från perrongen. Med det perspektivet är det klädsamt med en smula ödmjukhet. Läs vad jag har att säga om betydelsen av perception.

Resebrev från Asien

Förr i tiden - jag talar om 1900-talet - var det musklerna som gällde. Större och starkare, längre och högre karaktäriserade 1900-talet. All mänsklig utveckling bygger på att vi förlänger och förstärker våra sinnen - kopierar våra egenskaper. Och 1900-talet utgjorde slutsteget i en utveckling som byggt på att vi förlängt och förstärkt våra muskler och våra styrsinnen. Genombrottet kom med ångmaskinen på 1700-talet, som följdes upp med elektriciteten, bensin- och jetmotorerna. Vi kunde bygga och resa allt högre och längre bort.

Numera - på 2000-talet - är det istället snabbhet och medvetande som gäller. Med hjälp av TV och datorer kan vi numera färdas snabbare än tanken. Ny teknik gör det möjligt att förlänga våra känslor och vår hjärna. Resan går lika mycket inåt som utåt och vi besöker numera nya verkligheter i mikro- och i makrokosmos. Och dessa resor startar numera allt oftare i österlandet, varifrån ljuset alltid har kommit.

Jag reste därför till Kina och Indien för att ta reda på "vad som verkligen händer". Läs mina resebrev från Kina och Indien. Trevlig resa!