Brobygge & Dialog

Rapporter från tidigare konferenser

Våren 2005 bildades föreningen Brobygge & Dialog. Efter ett antal seminarier och 5 genomförda konferenser ombildades föreningen i november 2009 till Nätverket Brobygge & Dialog.

Här redovisas de tidigare konferenserna:

2008 Stockholm - Hel Människa, Hel jord
2007 Stockholm - Vägar till Växande
2006 Stockholm - Vägar till Helande
2005 Sunne- Kyrkan och den nya andligheten
2004 Östanäs/Molkom - Kyrkan i nytt perspektiv