Brobygge & Dialog

Medvetenhet utan återhållsamhet

Söndagsmeditation 1 september 2013

Andas in kärlekens känslor och rädslor andas ut!
Tänk och skapa så din kärleks-sändning utan slut!

Glädjens Herre är din gäst var dag i varje tid.
Med kärleksljus i hjärtat ditt förmedlar han sin frid.
Han kommer och han Är i ödmjukhet och kraft
en spegel för din kärlek, den du alltid haft.

Så tag emot, släpp sorg, all misstro som finns kvar.
En skärva blott, ett litet grand i sinnet ditt du har.
Vår flamma kommer på din bön och bränner detta bort
så allt du drömt, allt du vill ha, blir synligt inom kort!

Nu är den tid då allt ska ske, som du längtat till och trott.
Ej mera åtskildhet, ej ensamhet, som i ditt sinne bott.
Den ”frid som övergår allt förstånd” är din i evighet.
Så bara tro och finn din ro i din oändlighet!

I enhet med din källa av gudomligt kärleksljus,
sänd strålar till konflikters land och in i varje hus!
När hjärtan fylls med ljusets frid, är alla strider slut!
Så tack du Ljusets sändare för din kärleks konvolut!

Känn glädjen, harmonin med fröjd som lyfter dig till himlens höjd,
och vet att i din medvetenhet finns ingen återhållsamhet!