Brobygge & Dialog

Tankens Kraft

Melodi: Du lilla solsken som tittar in
Text: Inga-Lill Enadea

Jag läser att var och en av min kropps 50 miljarder celler med snabbhet och precision har förmågan att välja ordning eller oordning i min kropp och att de kommunicerar valet vidare med hjälp av svaga ljussignaler.
Jag är förundrad!

Du lilla cell i min stora kropp
Av glada tankar du lever opp
och sänder ljus till varenda del
i kroppen min så att jag blir hel.

Men – det måste ju vara någon som bestämmer över cellerna– eller???

Vem är det då som bestämt det där?
Och glädjen finns den på jorden här?
Finns det nån annan där ovanför
som vet vad cellerna mina gör?

Jag får svar – inuti hör jag rösten:

”Min lilla vän, det är inte sant
Men tanken är ganska intressant
Fast jag din Gud nog allsmäktig är
så finns en annan du bör ha kär!

En mästarkraft utav stort format
Som inte syns och ej äter mat
Den ser och hör och allt varseblir
Ger dig balans så att du förblir.

I barnen mina jag har lagt ner
ett kosmiskt sinne som ingen ser
Ett supermedvetande du har
som följer dig alla tiders dar.

Det är av ljus och har helig ton
Hög intelligens och stor intuition
En kreativ kraft som odödlig är
och Tanken Din är ditt verktyg här.

Så finn ditt Paradis här och nu
För vem bestämmer om inte du
Du är den Ende som finns och styr
Låt Livet bli glädjens äventyr!”