Brobygge & Dialog

Välkommen till Brobygge & Dialog

Ett nätverk för integrerad livsvetenskap med människa och miljö som helhet.


Just nu

Just nu, när vår osynliga verklighet blir alltmer synlig, arbetar vi med att i höst sjösätta en ny stor konferens och återigen i samarbete med kunskapsalliansen Kreaprenör.

Vi har gett den rubriken MÄNNISKANS EXISTENS OCH FREDENS MÖJLIGHET. Konferensen hålls på ABF-huset i Stockholm helgen 19-20 september. Läs mera och anmäl dig till konferensen här.

Vill du vara med oss som medlem i nätverket och ge stöd till verksamheten, kan du sätta in en frivillig avgift på Nätverkets bankkonto Nordea 3252 01 95940 (OBS! ej samma som Fredsarbetet). Glöm inte att ange namn, e-postadress och telefon. 

Du kan också maila mig IngaLill Wener eller ringa 0702-75 88 04.


Varmt välkommen!


Inbjudan att fira Hjärtats Pingstafton i den helige Franciskus anda!

Tid: Lördag 23 maj, kl 13 - 18.
Pris: 600 + 75 kr (mat/fika)
Plats: Baggensnäs vid havet på Ingarö, (Värmdö).

Med bil 25 min. från Slussen, för buss å betalning, mer info vid anmälan. Övernattningsplats finns á 330 kr/person.

Franciskus levde och verkade i Assisi i Italien på 1200-talet. Som den uppstigna mästare han är, har han mycket att säga oss idag som vill gå den nya tidens väg i sanning, renhet och frid.

Berit von Scheven, som är Franciskus’ instrument,
vägleder oss genom Föreläsning, Workshop och Meditation

Så här skriver Berit om dagen:

Hjärtats Väg
Vet du vilken din själs agenda är? Många människor söker idag efter ett andligt uppvaknande! Vi vet att vi har en oändlig potential och känner att vi vill bli mer sanna och hela. Kanske söker vi efter vårt uppdrag i livet?

Under dagen får du ta emot urgamla sanningar som vi för länge sedan har glömt bort. Du kommer att få kunskap om enkla men kraftfulla nycklar för att höja medvetande. Vi kommer att lägga mycket fokus på hur du genom att öppna ditt hjärta får tillgång till högre energier. Vi klarar det inte på egen hand, men med högre kunskap, djup rening och healing kan du få kontakt.

Tiden är NU. Kunskap ger förståelse och förståelse frigör rädslan. Våra guider hjälper oss gärna om vi ber dem.

Välkommen med din anmälan senast måndag 18/5
via e-post till Inga-Lill Wener eller tel: 0702-75 88 04


Meditationens ord kan också sjungas! Ta till dig orden och sjung, min vän!

Bifogade sånger och meditationer. Följ Inga-Lill Enadeas söndagsmeditationer här.

Medvetenhet utan återhållsamhet!

Tillit!

Tankens kraft!

Känslornas ballad!


Älska dig själv!

Tankarna skapar ditt liv!


Vår mission

Vi skapar mötesplatser för att bygga broar mellan människor och verksamheter utifrån en helhetssyn på oss människor, vår jord och våra samhällen.

Vår övertygelse är att Allt hänger samman och att vi alla hör ihop – är Ett på något sätt - och att det nu är tid för fred och försoning!

För fredens skull och vår egen inre frid och kraft, behöver vi hitta det i oss själva som stör och hindrar vår glädje, men också mötas i gemenskap med andra. Som brobyggare känns det viktigt att finnas till för andra och att kunna tro att det som sker i vår värld i dag kommer att förändras och utvecklas till något positivt så småningom. En ljusare och bättre värld, en värld där alla människor är lika värda och där de mänskliga rättigheterna tas på allvar. En värld där barnets bästa råder, där barn får vara barn, men också delaktiga. En värld där alla har vad de behöver, ingen mer än någon annan – en solidarisk värld där frihet råder. Där kärleken till vår nästa och vår jord styr våra handlingar.

I våra riktlinjer – som är hämtade från den tidigare föreningens stadgar – kan du läsa mer om grundtankarna och viljan med vår verksamhet.

Förutom konferenser ordnar vi även seminarier, meditationer, föredrag, studiecirklar och utbildningsdagar. Fredsarbete och manifestationer för fred känns allt mer angeläget. Vi behöver varandra! Vi blir starkare då och orkar mer! Det blir mer framgångsrikt och mycket roligare att vara verksamma tillsammans! 

Hör av dig med synpunkter.

Inga-Lill Wener